Rena003
10.12.12,07:17
Dobrý deň

Mala by som záujem skôr nastúpiť do práce z Rod. dovolenky t.j. 1.2.2013( dieťa bude mať len 18m) bolo mi povedané, že musím podať žiadosť min. 1 mesiac pred nástupom. Avšak bola som na prijímacom pohovore a bolo mi povedané ,že nie je pre mňa miesto( prepúšťajú) ale mám prísť ešte v polovici Januára 2013 a ked nebude volné tak,že dostanem výpoved. A teraz moja otázka, môžem výpoved odmietnúť a ztiahnúť svoju žiadosť o prijatie do zamestnania a požiadať o vrátenie sa na rodičovskú dovolenku?

Dakujem za skorú odpoved.
S pozdravom Sokolíková
veronikasad
10.12.12,07:51
Zamestnávatelovi posielaš nie žiadosť o prijatie do zamestnania, ale oznámenie o ukončení rodičovskej dovolenky - písomne, mesiac vopred. Počas RD ti zamestnávatel nemôže dať výpoveď. Ak nemáš inú prácu, nepodpisuj dohodu o skončení prac.pomeru, lebo počas RD ti nebude trvať poistenie v nezamestnanosti a nevznikne ti nárok na dávku v nezamestnanosti.

Ak by si predsa len skončila pracovný pomer, tak poberanie rod.príspevku do 3 rokov veku dieťaťa prepíš na manžela (môže poberať v súbehu so zamestnaním) a ty sa hneď zaeviduj na Úrade práce. Ak by si ako nezamestnaná pokračovala v poberaní RP, po dovršení 3 rokov veku dieťaťa ti nárok na dávku v nezamestnanosti nevznikne.
Rena003
11.12.12,14:17
Dakujem za odpoved , a viete mi prosím povedať akú by som mala podporu v nezamestnosti ked som bola pred materskou na rizikovom a od roku 12/2010 som bola na PN a potom do 02/12 na MD a od 03/12 som na RD? Dakujem za odpoved.A ako to je od nového roka 2013 to platí to isté s tými vypovedami lebo viem že sa niečo zase v novele zákona mení.
veronikasad
11.12.12,14:24
Dakujem za odpoved , a viete mi prosím povedať akú by som mala podporu v nezamestnosti ked som bola pred materskou na rizikovom a od roku 12/2010 som bola na PN a potom do 02/12 na MD a od 03/12 som na RD? Dakujem za odpoved.A ako to je od nového roka 2013 to platí to isté s tými vypovedami lebo viem že sa niečo zase v novele zákona mení.
Pozri § 76 Novelizovaného ZP.

(1) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

(2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,
b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

------
Ak máš nejakú nevyčerpanú dovolenku a požiadaš pred skončením prac.pomeru o jeden deň čerpania a zvyšok ti zamestnávatel preplatí, výrazne tým ovplyvníš výšku dávky v nezamestnanosti (ak skončíš prac.pomer dohodou, cez výpovednú dobu nebudeš pracovať).