Jonika
12.12.12,12:52
V roku 2011 som omylom účtovala odpisy na auto v sume 1000 Eur, ale odpisovať sa už v tomto roku nemalo./doodpisované bolo v roku 2010, len som si to neskontrolovala/ Mali sme v r.2011 stratu asi 5000eur, takže aj tak by sme boli v strate.Prosím ako to teraz opraviť? Musím i napriek tomu, že budeme mať naďalej stratu podať dodatočné daňové priznanie? Alebo stačí v tomto roku zaúčtovať tých 1000 Eur na 082/429? Ďakujem
Tweety
12.12.12,12:54
V roku 2011 som omylom účtovala odpisy na auto v sume 1000 Eur, ale odpisovať sa už v tomto roku nemalo./doodpisované bolo v roku 2010, len som si to neskontrolovala/ Mali sme v r.2011 stratu asi 5000eur, takže aj tak by sme boli v strate.Prosím ako to teraz opraviť? Musím i napriek tomu, že budeme mať naďalej stratu podať dodatočné daňové priznanie? Alebo stačí v tomto roku zaúčtovať tých 1000 Eur na 082/429? Ďakujem
Treba podať DDP.
Jonika
12.12.12,13:38
musím opraviť aj súvahu, výkaz a priložiť k DDP? Je na to nejaký termín dokedy to musím podať?
Stefan2005
12.12.12,13:48
... otázka je zmätočná - od daňových odpisoch sa neúčtuje, účtuje sa o účtovných odpisoch...
Potrebu DDP treba posúdiť v náväznosti na rozdiel medzi nimi, resp. či oboje boli účtované/uplatnené nesprávne...
Tweety
12.12.12,13:52
... otázka je zmätočná - od daňových odpisoch sa neúčtuje, účtuje sa o účtovných odpisoch...
Potrebu DDP treba posúdiť v náväznosti na rozdiel medzi nimi, resp. či oboje boli účtované/uplatnené nesprávne...
V príspevku píše, že účtovala, tak išlo o účtovné.
Jonika
12.12.12,14:04
účtovné odpisy sa mi rovnajú daňovým.
Tu na porade som našla
V účtovníctve - si určíš, či je chyba významna alebo nie a podľa toho sa oprava chyby zaúčtuje.
- bud cez učty 428, 429 - ako chyba významná
- bud cez pôvodné účty (nákladov,výnosov)- ako chyba nevýznamná

Ohľadom daní - ak sa Tvoja daňová povinnosť zvyši si povinná podať DDP stále. Nemusíš podať, ak sa Tvoja daňová povinnosť nezvyšuje.

Teda ak sa mi nezvýši daňová povinnosť-keďže aj tak budeme v strate nemusím podať DDP?
marjankaj
12.12.12,14:11
daňový poriadok

§16
(3) Dodatočné daňové priznanie je daňový subjekt povinný podať aj vtedy, ak zistí, že
a) daň má byť vyššia, ako bola správcom dane vyrubená; rovnako daňový subjekt postupuje aj vtedy, ak zistí, že nadmerný odpočet má byť nižší alebo nárok na vrátenie dane nižší, ako bol správcom dane priznaný,
b) daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty neobsahuje správne údaje týkajúce sa uskutočnených a prijatých zdaniteľných obchodov za príslušné zdaňovacie obdobie,
c) daňová strata je nižšia ako bola uvedená v daňovom priznaní.
Áno aj tak musíš podať DDP.