4326
27.02.06,12:36
Chcem sa opytať ak sme predali firemné auto, podľa zákona je povinnosť nahlásiť zmenu daňovému úradu. Stačí napísať jednoduché oznámenie, kde uvediem dátum zmeny, dôvod a vyčíslim preplatok dane z MV? Alebo je na to nejaké tlačivo.
ďakujem
renča1
27.02.06,12:40
daňový úrad ti poskytne zvlášť tlačivo, v ktorom uvedieš ďalšie skutočnosti.:)
alušik
27.02.06,12:44
Zatiaľ mi vždy preplatok vrátili na základe žiadosti o vrátenie. 1x som napísala list - oznámenie k dani z motorového vozidla a 1x som napísala rovno žiadosť o vrátenie preplatku - ak ho tam nechceš nechať pre prípadné zúčtovanie s ďalšou daňovou povinnosťou. Žiadne zvlášne tlačivo som nevyplňovala.;)
Tweety
27.02.06,13:00
Chcem sa opytať ak sme predali firemné auto, podľa zákona je povinnosť nahlásiť zmenu daňovému úradu. Stačí napísať jednoduché oznámenie, kde uvediem dátum zmeny, dôvod a vyčíslim preplatok dane z MV? Alebo je na to nejaké tlačivo.
ďakujem
Do 15 dní od zmeny, pošleš oznámenie o skutočnostiach.Zároveň môžeš požiadať o vrátenie pomernej časti dane, alebo o jej použití na zápočet inej dane.:cool: