terezia18
28.02.06,13:23
Sme FO účtujeme v JÚ. Obstarali sme nákladný automobil na lesing.
Leasingová spoločnosť nám vystavila splátkový kalendár na 36 mesiacov, ale v EUR.
Deň prevzatia predmetu leasingu bol 23.12.2005. Týmto dňom som prepočítala kurzom
NBS istinu a zaradila do majetku na odpisovanie. Jednotlivé splátky platíme z korunového účtu, kde nám odíde úhrada v slovenskej mene. Leasingová spoločnosť nám pošle faktúru v EUR, ale zároveň aj prepočítanú na slovenské koruny. Faktúru zaradím do knihy faktúr a uplatním si z nej DPH. Na 1.faktúre som mala uvedenú 1.zvýšenú spl.istiny, 1.riadnu spl.istiny a 1.spl.finančnú činnosť.
V peňažnom denníku účtujem dňom úhrady z bankového výpisu takto:
Celková zaplatená suma výdaj celkom na bankovom účte, DPH do kolonky DPH a základ som pomerne rozúčtovala do 1.zvýšenej spl.istiny ako obstaranie majetku, do 1.riadnej spl.istiny ako obstaranie majetku a do 1.spl.finančná činnosť do réžie. Preto to robím pomerne, nakoľko suma vo faktúre sa mi nerovná so sumou na účte a o kurzových rozdieloch sa v JÚ neúčtuje. Problém vidím v tom, že pohybom kurzu sa mi nebude rovnať suma istiny po skončení leasingu . Je to správe?, Robil to niekto? Prosím odpíšte, poraďte!!!
strapkova
02.03.06,10:33
Mám rovnaký problém, tiez sme dospeli k záveru ze to budeme robit pomerne nakolko..... Chcem sa pytat sumu DPH pri úhrade faktúry si dávala do stlpca DPH zapl. v sume aku ti vyčislila leasingovka na faktúre alebo prepočtom v den uhrady.
Ja nevidim problém na konci leasingu, nakoľko odpisujes len z ceny istiny v knihe majetku, ktorú más ocenenu dňom prevzatia leasingu. Ak sa mylim oprav ma prosím.
Ale vyšlo usmernenie ktoré platí od 1.6.2006:
Ak je obstaranie majetku v CM prepočíta sa ocenenie majetku ako aj ocenenie záväzku z istiny v účt.nájomcu na SKK kurzom vyhláseným NBS platným ku dňu prevzatia majetku. V deň splatnosti dohodnut.platieb sa v knihe závä.účtuje záväzok vo výške splatného finančného nákladu, prepočítaný kurzom NBS platným ku dňu splatnosti. V PD sa zaúčtuje úhrada dohod.platby v SKK, ktorá sa ocení kurzom príslušnej banky platným v deň úhrady. Krzové rozdiely sa účtujú podľa paragrafu 15 dos.4.
Na konci roka.

Vôbec neviem ako si to predstavujú a ako to spravit. Ak som nieco napísala zle budem velmi vdacna za opravu.
terezia18
03.03.06,12:44
Ano DPH som dávala pri úhrade akú mi vyčíslila leasingovka.
To usmernenie si musím pozrieť, ale tie kurzové rozdiely podľa par.15 ods.4 sa účtujú vtedy, keď máš podnikateľský účet v cudzej mene napr.EUR. Ale já nemám účet cez ktorý platíme lesing v EUR v cudzej mene, ale v SKK mene.