Ludula
28.02.06,18:58
Môj otec je živnostník a v roku 2005 mal zo živnosti príjem vo výške 133 000,-Sk.Z tohoto príjmu si odpočítal 25% výdavky a poistky a ostala mu zdaniteľná mzda. Okrem tohoto príjmu mal aj príjem a to vyrovnávajúci príspevok na znevýhodnené oblasti vo výške 9 816,-Sk z pôdohosp. platobnej agentúry. Tento príspevok dostal na základe žiadosti ako samostatne hospodáriaci roľník.
Vie mi niekto poradiť či tento príjem je príjem podľa § 6 ods. 1 písm. a čiže príjem z poľnohosp. výroby a môžem ho krátiť o výdavky vo výške 25% ?
Prosím kto mi rýchlo poradí?
Ludula ďakuje.
KEJKA
28.02.06,19:16
ja si myslím že áno,
§8 (9) Ak daňovník pri príjmoch z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva [odsek 1 písm. a)] neuplatní výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie príjmu, môže uplatniť výdavky vo výške 25% z týchto príjmov.
ale žeby nemal iné príjmy okrem príspevku?
Ludula
01.03.06,12:08
Tak keď je to príjem podľa § 6 písm.1 odst.a, môžem ho krátiť o výdavky vo výške 25%. prečo mi tam spomínate § 8 (9)
Neviem to pochopiť.
decembrovka
14.03.06,20:55
je niekto na porade, kto mi vie povedať, či u samostatne hospodariacich roľníkov sa taktiež vypisujú k daňovému priznaniu výkazy o príjmoch a výdajoch a výkaz majetku a záväzkov? Hľadám celý večer na porade a internete kde kade a nič.
decembrovka
15.03.06,13:03
už som si to dnes zistila : áno, ak si neuplatňuje výdaje paušálom. Je to pre tých, ktorí by zaváhali ako ja.