Gong
01.03.06,11:14
Ahoj
môj manžel má príjmy zo závislej činnosti a príjmy z prenájmu na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov na skladovanie. Za rok 2005 dosiahol príjmy zo záv.činnosti vo výške 235000 Sk a príjmy z prenájmu 18000Sk. Musí podať daňové priznanie, aj ked výška z prenájmu bola len 18000 Sk? O ročné zúčtovanie zamestnávateľa nepožiadal.
Ď.
alušik
01.03.06,10:16
Keď nepožiadal zamestnávateľa o ročné zúčtovanie, daňové priznanie podať musí...;) Dôležité pre podanie daňového priznania sú celkové príjmy, nie len príjmy z prenájmu.
renča1
01.03.06,12:29
ja len doplním, že príjem z prenájmu nehnut. je oslobodený od dane podľa § 9 písm.h) pretože príjem 18 000,00 nepresiahol sumu 22 900 pre r.2005
pozn. suma 22 900 je 5 násob.život.minima.