systemMLM
29.01.13,13:06
Pekný deň.
Chcela by som sa poradiť ako je to so zrušením,resp. odhlásením sa z NBS.
Túto otázku píšem aj v mene svojich kolegov.Pre istú spoločnosť ,pre ktorú sme pracovali sme robili skúšky ako podriadení fin.agenti vo viacerých sektoroch.Problém nastal,keď sme sa po nejakom čase rozhodli spoločnosť opustiť a riaditeľka spoločnosti nás odmieta vyhlásiť z NBS aj keď dostala písomné výpovede.Takže defakto aj keď už dávno pre ňu nepracujeme,nemôžme sa hlásiť na UPSVaR,pretože nie sme vyhlásení z NBS(samy sa vyhlasiť nemôžme-len ona) a tak platíme odvody aj keď nič nezarobíme.Po nejakých 2 mesiacoch max.ignoracie z riaditeľ.strany nám zaslala faktúry ,že nás vyhlási až keď jej zaplatíme zrazu za skúšky +poplatky za prihlas. a odhlas. z NBS...Chcem sa opýtať či ma na to nárok,žiadať od nás poplatky za prihlas . a vyhlas. z NBS nakoľko je to čisto len v jej kompetencií,my sa nemôžme samy ani odhlásiť ani prihlásiť-iba ona ako náš zamestnávateľ,čiže sú to jej poplatky.
Predtým som pracovala aj pod inou spoločnosťou,mala licenciu v NBS,spoloč. ma ako aj iných prihlásila aj odhlásila bez poplatkov a komplikácií.
Chcem vedieť či ma vôbec právo si na to nárokovať,keďže nikde inde -v žiadnej spoločnosti sme sa s tým nikto (ani kolegovia) nestretli.
Je pravdou ,že v podstate sa jej spoločnosť rozpadla...ostala sama...ale príde nám to nefér,pretože všetci sme pod jej vedením viac prerobili ako zarobili a teraz od nás žiada ešte poplatky za prihl. vyhlas. z NBS. s čím sme sa v žiadnej inej spoločnosti nestretli.
Chceme vedieť ako to je ?
Pretože ak jej tie "vymyslené" faktury nezaplatíme..nevyhlasí nás a my musíme naďalej platiť odvody v podstate za nič.
systemMLM
13.02.13,17:21
Prosím vie nám niekto poradiť