LPčka
01.02.13,19:48
Zdravím poraďákov.

Mám jeden problém. Som živnostník, podnikám v oblasti prekladov a tlmočenia. Uplatňujem si paušálne výdavky a ak som dobre pochopila, v takom prípade si nemusím viesť účtovníctvo, stačí mi evidovať faktúry ktoré som vydala a došlé platby. Stalo sa mi, že som vystavila faktúru do Čiech na 20,30 EUR za dodané služby, ale firma mi omylom zaplatila 50 EUR. Vzhľadom na to, že s tou firmou spolupracujem relatívne pravidelne, navrhli mi, aby som preplatok považovala za platbu vopred za ďalšie objednávky od nich. Podnikám ešte len krátko, tak sa chcem opýtať: je to tak v poriadku, môžem si ten preplatok nechať na účte ako platbu vopred? Ak áno, ako im mám potom fakturovať ďalšie preklady?

Ďakujem za odpovede.
KEJKA
02.02.13,07:41
ak nie si platiteľ DPH, tak neriešiš nič, zaeviduješ si to ako záväzok voči nim. Faktúru vystavíš "normálne" na skutočnú výšku služieb a od sumy odpočítaš tento preplatok. Vyjde ti suma k úhrade, ktorú ti oni zaplatia.
ty si svoju pohľadávku vyrovnáš jednak so skutočnou platbou a jednak s vyššie uvedeným záväzkom z titulu preplatku.
Dáša_
02.02.13,09:00
No a neznie otázka skôr tak, že ke´d dodáva preklady=služby do čiech, nemá byť platiteľom DPH podľa par. 7a ?§ 7a

(1)
(2) Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred dodaním služby; žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak je registrovaná pre daň podľa § 7.
§ 15
Miesto dodania služby
(http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-10-2012-a.html#hore)
(1) Miestom dodania služby zdaniteľnej osobe, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, je miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania, a ak je služba dodaná prevádzkarni zdaniteľnej osoby, miestom dodania služby je miesto, kde má táto osoba prevádzkareň. Ak zdaniteľná osoba, ktorá je príjemcom služby, nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania služby je jej bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.
KEJKA
02.02.13,10:51
nie je klasickým platiteľom, aj to by nič nezmenilo, kedže sa jedná o mylnú platbu nie o vyžiadanú platbu na budúce služby. Môj názor.
otázka znela, či si platbu môže nechať - áno môže
a ako ju vysporiada - tak ako som uviedla.
LPčka
02.02.13,12:27
KEJKA, ďakujem za odpoveď. Moja otázka naozaj znela, či si tú platbu môžem nechať a ako ju mám vysporiadať.
Pre Dáša_: Som síce registrovaná pre DPH podľa paragrafu 7a, ale pokiaľ viem, tak to neznamená, že musím byť aj platiteľom DPH. A ani nie som.