vanessa2
05.02.13,06:30
dobry den zamestnanec mi dnes nahlasil,že dostal v roku 2012 za vyrub lesa z lesnej správy 2000 eur, odráta si 500 eur z prílež.príjmov a 1500 eur musí priznať? a na aký účet zaplatí dan,musí sa nejako registrovať na danovom úrade? lesna sprava neposlala žiaden doklad o platbe,len šek a nemôže sa nejako s nimi dohodnúť aby poslali doklad o platbe.
vanessa2
05.02.13,08:48
prosím vás nevie nik reagovať?
vanessa2
07.03.13,06:37
dala som to medzi ostatné príjmy § 8 s tým,že nemá žiadne výdavky k tomu ma niekto podobný prípad?
Mila123
07.03.13,07:28
boli to vyplatené podiely na činnosti združenia ?
združenie má právnu / nemá právnu subjektivitu?
vanessa2
07.03.13,10:26
lesna sprava uskutočnila vyrub lesa a za tento vyrub vyplatila určitú sumu vlastníkom, lesna sprava poslala nezdanené peniaze,szčo si ich musí zadniť sám, dala som to medzi ostatné prijmy § 8 len neviem,či to tam nechat
Mila123
07.03.13,10:46
pozri si § 8/1/a príležitostný príjem z lesnej činnosti
a nezdaňuješ 500 € a máš možnosť použiť 25% paušál na výdavky
vanessa2
07.03.13,10:59
nad tym som rozmyslala aj som pisala na danove riaditelstvo ale už je to mesiac a neodpisali mi a bojim sa ak to tak urobím tých 25 %,tak v prípade kontroly až to nie je problem,preto som skúšala cez poradu,či niekto nemal takýto problem
Mila123
07.03.13,11:07
ale veď predsa platí.....§ 8/9 ZDP

(9) Ak daňovník pri príjmoch z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva [odsek 1 písm. a)] neuplatní výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie príjmu, môže uplatniť výdavky vo výške 25 % z týchto príjmov .

§ 8
Ostatné príjmy(1) Ostatnými príjmami, ak nejde o príjmy podľa § 5 až 7, sú najmä

a) príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí,