SYLVI65
06.02.13,08:23
konateľ s.r.o. nie je zamestnancom musí si platiť odvody do všzp ako samoplatiteľ?
Martin Mocko
06.02.13,08:24
ak nie je poistencom ZP z iného titulu, tak určite hej.
Evanka
06.02.13,08:30
Samoplatiteľom je ak:
nie je zamestnancom,
nie je samostatne zárobkovo činnou osobou,
nie je poistencom, za ktorého je platiteľom poistného štát.
SYLVI65
06.02.13,12:57
dakujem a prosím vás ma niekto skúsenosti s karným opatrením zamestnankyna pracuje v oblasti potravinárstva a boli nejaké reklamácie výrobkov a majiteľ jej chce udeliť karné opatrenie