MIMI 1
11.02.13,11:10
Známa prevádzkuje predajňu drogérie - účtujem v JÚ nie je platcom DPH. Sklady si nevedie.
Nákup tovaru dáva priamo do spotreby. Je tu zahrnutý aj tovar, ktorý je na sklade ešte nepredaný. Robí to správne, že všetko dá na VOZD za účtovné obdobie?
Zaúčtovanie FA za nákup tovaru stačí jednou sumou alebo položkovite?
Ja robím PÚ, takže dosť sa mi to pletie.