Milena Zemanová
14.02.13,07:44
Zamestnanec požiadal písomne o skončenie PP dohodou § 60 ZP. Zamestnávateľ ústne súhlasil. Kým zamestnávateľ vyhotovil písomnú odpoveď a písomnú dohodu o skončení PP (išlo o 2 prac.dni) zamestnanec si to rozmyslel, pretože v jeho novej organizácii došlo k zmene nejakých podmienok a nechce dohodu podpísať, trvá na PP naďalej. Zamestnávateľ chce pracovný pomer na základe žiadosti zamestnanca skončiť. Je potrebná písomná dohoda pre kontrolu zo strany Inšpektorátu práce? Môže sa tento PP skončiť aj bez písomnej dohody medzi oboma účastníkmi len na základe žiadosti zamestnanca riadne doručenej zamestnávateľovi?
wirgi
14.02.13,08:19
Podľa mňa stačilo, keby zamestnávateľ na doručenú žiadosť dal pečiatku, podpis a napísal, že súhlasí a nemusí spisovať daľšiu písomnú dohodu, veď už jednu zamestnanec podpísal. Písomnú odpoveď mu môže dať , že súhlasí a tam nepotrebuje podpis zamestnanca.