cami
27.02.13,16:35
podpora patrí pol roka, po dvoch mesiacoch nástup do zamestnania. V skúšobnej dobe výpoveď práca nevyhovuje. ak sa vráti na úrad práce dostane zvyšnú podporu?
veronikasad
27.02.13,17:38
Ano, v rovnakej výške až do vyčerpania podpornej doby.