petkor
28.02.13,17:01
Živnostník - platiteľ DP0H - účtujúci v JÚ uhradil v decembri tú istú faktúru 2x. Prvá platba - jej zaúčtovanie je jasné. Ale ako mám zaúčtovať druhú platbu? Podľa mňa by som ju mala dať do výdavkov neovplyvňujúcich ZD, ale ako to potom zúčtovať v ďalšom roku, keď mu bude preplatok započítaný s ďalšou faktúrou?
Ďakujem
veronikasad
28.02.13,17:06
Živnostník - platiteľ DP0H - účtujúci v JÚ uhradil v decembri tú istú faktúru 2x. Prvá platba - jej zaúčtovanie je jasné. Ale ako mám zaúčtovať druhú platbu? Podľa mňa by som ju mala dať do výdavkov neovplyvňujúcich ZD, ale ako to potom zúčtovať v ďalšom roku, keď mu bude preplatok započítaný s ďalšou faktúrou?
Ďakujem
V ďalšom roku zaúčtuješ zápočet cez interný doklad.
PNZD - sumu platby ktorú by si vracal.
VOZD v členení podľa započítanej faktúry - úhrada faktúry
petkor
28.02.13,17:10
Jasné, že ma to nenapadlo. Super, ďakujem.