Bmiro
10.03.13,16:40
Od 1.1.2012 som si pozastavil živnosť na rok 2012, s tým, že som v nej priebehu roka plánoval pokračovať. V mesiaci január 2012 mi ešte nabehla platba za faktúru z roka 2011 vo výške cca 1200 €. Plánoval som ju zaúčtovať v DP za rok 2012 s prijmami po obnovení živnosti, tak isto ako aj odvody do SP a ZP za mesiac december 2012. Situácia mi však obnovenie živnosti nedovolila a ja som pracoval v priebehu roka 2012 len na dohodu. Pritom som si pozastavenie živnosti predĺžil do 31.12.2013.

Viete mi poradiť ako zúčtovať uvedenú platbu za rok 2011. A aké daňové priznanie použiť za rok 2012.
veronikasad
10.03.13,16:43
Ak si živnosť neobnovil do termínu na podanie DP za rok 2011 (do 31.3.2012), mal si upraviť základ dane za rok 2011 o nezaplatené pohladávky a nespotrebované zásoby
Platbu za rok 2011 neúčtuješ do roku 2012. Musíš podať dodatočné DP za rok 2011.

V roku 2012 podávaš DP typu A, do ktorého zahrnieš len príjem z dohody.
Bmiro
10.03.13,18:59
Predpokladám, že DÚ mi za podanie dodatočného DP vyrubí pokutu. Aká bude cca jej výška pri navýšení dane o 200 €? Talčivo dodatočného DP mám použiť z roku 2011 ?
Mila123
10.03.13,19:03
Predpokladám, že DÚ mi za podanie dodatočného DP vyrubí pokutu. Aká bude cca jej výška pri navýšení dane o 200 €? Talčivo dodatočného DP mám použiť z roku 2011 ?
alebo použiješ § 32/12 ZDP

(12) Ak daňovník po skončení podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu (§ 17 ods. 9) dodatočne príjme zdaniteľné príjmy súvisiace s týmito činnosťami alebo v súvislosti s týmito činnosťami dodatočne zaplatí výdavky, ktoré by boli uznané za daňové výdavky vynaložené na tieto činnosti, o tieto prijaté alebo zaplatené sumy, zvýši príjmy alebo daňové výdavky za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenájom (§ 17 ods. 9). Ak daňovník podá daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenájom, len z tohto dôvodu, neuplatní sa postup podľa osobitného predpisu132a). Ak je pre daňovníka výhodnejšie zahrnúť tieto prijaté alebo zaplatené sumy do základu dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom takéto sumy prijal alebo zaplatil, uplatní tento výhodnejší postup. Rovnako postupuje aj daňovník, ktorý vráti príjmy, ktoré zahrnul do základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 až 8 v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.
Zita5
10.03.13,20:32
Od 1.1.2012 som si pozastavil živnosť na rok 2012, s tým, že som v nej priebehu roka plánoval pokračovať. V mesiaci január 2012 mi ešte nabehla platba za faktúru z roka 2011 vo výške cca 1200 €. Plánoval som ju zaúčtovať v DP za rok 2012 s prijmami po obnovení živnosti, tak isto ako aj odvody do SP a ZP za mesiac december 2012. Situácia mi však obnovenie živnosti nedovolila a ja som pracoval v priebehu roka 2012 len na dohodu. Pritom som si pozastavenie živnosti predĺžil do 31.12.2013.

Viete mi poradiť ako zúčtovať uvedenú platbu za rok 2011. A aké daňové priznanie použiť za rok 2012.

Takže ja pridám ešte jeden názor - živnosť pozastavená od 1.1.2012 do 31.12.2012 a následne ste predĺžili pozastavenie živnosti až do 31.12.2013 ( t.j. do 31.3.2013 nebude obnovená ) tak za rok 2012 podávate daňové priznanie , do príjmu zahrniete úhradu FA z roku 2011 ´+ ak máte nejaké výdavky a na záver roka k 31.12.2012 upravíte základ dane v súlade s § 17 odst.8 ako pri ukončení podnikania .

Ja by som volila DP typ B .
Takže ja nevidím žiadnu výhodu vo Vašom prípade v použití §32 odst.12.
Zita5
11.03.13,07:08
Dostala som do jednu poznámku k mojej odpovedi - či to nie je to isté ?- teda DP za rok 2012 a §32 odst.12. :)

No ja to chápem tak , že zdaňovacie obdobie v ktorom skončil činnosť(pozastavil činnosť §17 odst.9)zadávateľ podnikateľskú činnosť je rok 2012 .Takže riadne podľa zákona §17 odst.8 upravuje základ dane k 31.12.2012(nakoľko živnosť neobnoví do 31.3.2013) . Ale ak by po období od 1.1.2013 do dňa podania DP FO (31.3.2013) prijal ale vydal platbu v súvislosti s jeho podnikaním za rok 2012(musí sa jednať o daňový príjem alebo výdaj) , tak sa môže rozhodnúť v súlade § 32 odst.12 či tieto platby zahrnie do zdaňovacieho obdobia roku 2012 alebo 2013 alebo podá DDP , bez hrozby sankcie .

Zo zadania mi vychádza , že on nemal čo upravovať ZD v roku 2011 on 31.12. 2011 ešte riadne podnikal.Ostatné rieši v novom zdaňovací období roku 2012 .

Ja kvitujem priloženie príspevku od Milky §32 odst.12 v prípade , ak by ukončil podnikanie v roku 2011 , čo sa tak nestalo , alebo v prípade ak by prijal alebo vydal nejakú daňovo uznanú platbu po 1.1.2013(do 31.3.2013) .

Ak sa mýlim tak ma opravte prosím :)
veronikasad
11.03.13,07:30
Predpokladám, že DÚ mi za podanie dodatočného DP vyrubí pokutu. Aká bude cca jej výška pri navýšení dane o 200 €? Talčivo dodatočného DP mám použiť z roku 2011 ?
Doplň prosím ťa dátum skončenia podnikania z rozhodnutia živn.úradu.
Bmiro
11.03.13,17:03
Z rozhodnutia ŽÚ mám pozastavené prevádzkovanie živnosti od 01.01.2012 do 31.12.2013.
Ja by som odpoveď doplnil ešte o otázku. Ak by som použil DP typu B, moje DIČ by som použil také ako som mal pridelené, nakoľko osvedčenie o registrácii som odovzdal 03.01.2012.
Čo potom s príjmami, ktoré som mal z dohody v roku 2012.
Zita5
12.03.13,07:15
Z rozhodnutia ŽÚ mám pozastavené prevádzkovanie živnosti od 01.01.2012 do 31.12.2013.
Ja by som odpoveď doplnil ešte o otázku. Ak by som použil DP typu B, moje DIČ by som použil také ako som mal pridelené, nakoľko osvedčenie o registrácii som odovzdal 03.01.2012.
Čo potom s príjmami, ktoré som mal z dohody v roku 2012.

Tu je odpoveď z FRSR ohľadom uvedenia DIČ či R.č. na daňové priznanie pri ukončení resp.pozastavení činnosti .
http://www.porada.sk/t187724-p5-ukoncenie-zivnosti-a-danove-priznanie.html#post2230126

Takže ak aj uvediete r.č. nebude chybou .

Vystavíte daňové priznanie B , príjmy a výdavky z podnikania uvediete do VI.ODDIEL riadok 2, príjem z dohôd uvediete do V. ODDIEL .Preddavok na daň §35 z dohôd vpíšete do riadku 105 daňového priznania .