kačura
12.03.13,12:29
Už som raz kládol túto otázku, ale nenašiel som na ňu odpoveď, skúsim ešte raz. Som živnostník, v ŽL mám maloobchod, ale aj prenájom priestorov. Z predaja som stratový, z prenájmu zisk. Mám v DP vyčísliť zvlášť prenájom, alebo všetko dať do kolonky príjem zo živnosti? Moc by som ocenil odpoveď. Ďakujem moc.
a_je_to
12.03.13,13:07
Rozlišovacím kritériom je, či prenajímaš majetok, ktorý si zahrnul do obchodného majetku a tento majetok aj vykazuješ vo výkaze o majetku a záväzkoch svojej firmy, alebo nie. Ak prenajímaš taký majetok, tak sa nájomné vykazuje pod živnosťou, ako aktívny príjem. Pretože ... podľa § 6 ods. 5 je podnikaním akékoľvek nakladanie s obchodným majetkom, teda aj prenájom. Navyše si nato môžeš uplatniť aj nezdaniteľnú položku od základu dane, aj paušálne výdavky, ale žiadne oslobodenie do 500 Eur. Ale ... ak ide o majetok nezahrnutý do podnikania /svoj byt, chatu, pôdu, mimo podnikania/ a bez akýchkoľvek služieb k nemu, okrem energií , tak ide o nie podnikateľskú, ale občianskoprávnu povahu činnosti a príjem z nej. Ten je do 500 Eur oslobodený, ale nemožno k nemu uplatniť nezdaniteľnú položku od základu dane /pasívny príjem/. A od 1.1.13 ani paušálne výdavky. Ten sa v DP vyčísľuje pod § 6, ods. 3 a iba suma prevyšujúca 500 Eur, aj úmerne krátené výdavky k tomu.