Miaa
12.03.13,14:56
Pod našu firmu sme prebrali k 1.3. ďalšiu firmu spolu so zamestnancami. Štyria z nich dali 1.3.2013 výpoveď. To znamená, že 1. (piatok) boli zamestnaní ešte u nás a musím im vystaviť mzdu. Mám im preplatiť zvyšnú dovolenku?
Nie je to hlúposť, že u nás vlastne ani nerobili? Nemal by to preplatiť predchádzajúci zamestnávateľ?
veronikasad
12.03.13,15:52
1.3. nastúpili u Vás do práce (odpracovali smenu) ? Akým spôsobom bol ukončený prac.pomer zamestnancov v pôvodnej firme ? Ide o prevod práv ?
Miaa
12.03.13,16:13
Neodpracovali, pretože 1.3. podali výpoveď. Keďže ju nedali už 28.2., tak boli u nás akože zamestnaní ten jeden deň. Teraz odo mňa pýtajú zápočtové listy a preplatky dovolenky, ktorá sa im preniesla ešte z minulého roka.
veronikasad
12.03.13,16:17
Neodpracovali, pretože 1.3. podali výpoveď. Keďže ju nedali už 28.2., tak boli u nás akože zamestnaní ten jeden deň. Teraz odo mňa pýtajú zápočtové listy a preplatky dovolenky, ktorá sa im preniesla ešte z minulého roka.
Nerozumiem - ak podali výpoveď - ako píšeš, začína im predsa plynúť výpovedná doba.
Pokial ide o prechod práv, skúšobná doba sa spravidla nedohoduje.
Najsk§r si zisti akým spôsobom bol ukončený prac.pomer u predch.zamestnávatela, resp. kto bol predch.zamestnávatel vo vzťahu k súčasnému.
Miaa
12.03.13,16:30
Skúsim to vysvetliť lepšie...
Prebrali sme firmu, ktorá sa zaoberá tým istým odvetvím, ako naša. V podmienkach boli písané, že musíme prebrať všetkých ich zamestnancov. Tak sme ich prebrali, od 1.3. boli už našimi zamestnancami, lenže štyria z nich prišli s výpoveďou. Ale až 1.3., takže nedali výpoveď u starého zamestnávateľa, ale u nás. Výpoveď podali oni, a pracovný pomer skončil hneď v ten deň - dohodou. Takže u nás boli zamestnaní len toho 1.3.,...
veronikasad
12.03.13,16:32
Skúsim to vysvetliť lepšie...
Prebrali sme firmu, ktorá sa zaoberá tým istým odvetvím, ako naša. V podmienkach boli písané, že musíme prebrať všetkých ich zamestnancov. Tak sme ich prebrali, od 1.3. boli už našimi zamestnancami, lenže štyria z nich prišli s výpoveďou. Ale až 1.3., takže nedali výpoveď u starého zamestnávateľa, ale u nás. Výpoveď podali oni, a pracovný pomer skončil hneď v ten deň - dohodou. Takže u nás boli zamestnaní len toho 1.3.,...
Akým spôsobom ste "prebrali" zamestnancov ? vystavovali ste im nové pracovné zmluvy ?
Miaa
12.03.13,16:34
Ano, vystavovali. Lenže títo štyria tie zmluvy ani nepodpísali, oni prišli len s výpoveďou a teraz pýtajú peniaze za ten jeden deň a preplatiť dovolenku, ktorú si preniesli....
veronikasad
12.03.13,16:35
Miaa
12.03.13,16:43
Ja som to celkom nepochopila....
Takže ja im nemám preplácať dovolenku? Keď je tam písané, že "Pri skončení pracovného pomeru dohodou je zamestnávateľ povinný nevyčerpanú dovolenku zamestnancom preplatiť v súlade s § 116 ods. 3 Zákonníka práce (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-311#p116-3), ak túto dovolenku zamestnanci nevyčerpajú ku dňu skončenia pracovného pomeru. Dovolenku nie je možné preniesť na nového zamestnávateľa." ?
A ako je to s tým jedným dňom? Normálne im mám vystaviť mzdu, alebo ich vôbec nemám považovať za našich zamestnancov?
veronikasad
12.03.13,16:45
Ja som to celkom nepochopila....
Takže ja im nemám preplácať dovolenku? Keď je tam písané, že "Pri skončení pracovného pomeru dohodou je zamestnávateľ povinný nevyčerpanú dovolenku zamestnancom preplatiť v súlade s § 116 ods. 3 Zákonníka práce (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-311#p116-3), ak túto dovolenku zamestnanci nevyčerpajú ku dňu skončenia pracovného pomeru. Dovolenku nie je možné preniesť na nového zamestnávateľa." ?
A ako je to s tým jedným dňom? Normálne im mám vystaviť mzdu, alebo ich vôbec nemám považovať za našich zamestnancov?
Za čo im chceš vyplatiť mzdu, keď nepracovali ? Čítala si ten odkaz v prísp. č. 8 ?
Miaa
12.03.13,16:56
Čítala a ďakujem za neho, ale akosi mi to nedopaluje. Stále ma zavádza ten dátum, kedy predložili výpoveď. Keby ju podali 28.2., tak nič neriešim, ale oni ju dali až vtedy, keď už prešli k nám.
PS: ďakujem za trpezlivosť so mnou :o
veronikasad
12.03.13,17:00
Čítala a ďakujem za neho, ale akosi mi to nedopaluje. Stále ma zavádza ten dátum, kedy predložili výpoveď. Keby ju podali 28.2., tak nič neriešim, ale oni ju dali až vtedy, keď už prešli k nám.
PS: ďakujem za trpezlivosť so mnou :o
O akej výpovedi píšeš. Pracovný pomer končí uplynutím výpovednej doby. Vo vašom prípade sa nič také nestalo. Podpisovali ste so zamestnancami dohodu o skončení prac.pomeru ?
Nie som právnik, ak novú pracovnú zmluvu u vás nepodpísali, pracovný pomer nevznikol.

Ak ide o prechod práv, pracovný pomer zanikol 28.2.2013 - posledným dňom výkonu práce.
Miaa
12.03.13,17:04
No šéfka podpísala dohodu o skončení pracovného pomeru, ktorú priniesli...
Takže dohodu môžem roztrhať a zahodiť, lebo pracovný pomer nevznikol? Ich starú dovolenku im preplatí bývalý zamestnávateľ?
veronikasad
12.03.13,17:06
No šéfka podpísala dohodu o skončení pracovného pomeru, ktorú priniesli...
Takže dohodu môžem roztrhať a zahodiť, lebo pracovný pomer nevznikol? Ich starú dovolenku im preplatí bývalý zamestnávateľ?
Tak to teda asi nie - jednu kopiu majú predsa u seba zamestnanci. K akému dátumu bola podpísaná dohoda ?
Miaa
12.03.13,17:11
Samozrejme som nemyslela doslova roztrhať... :)
K 1.3. 2013 - to je ten problém...
veronikasad
12.03.13,17:14
Samozrejme som nemyslela doslova roztrhať... :)
K 1.3. 2013 - to je ten problém...
A sme znovu na začiatku debaty.
Ide o prechod práv ? Splňa náležitosti uvedené v odkaze, ktorý som ti priložila ? Aké pracovné zmluvy u Vás zamestnanci podpisovali (so skúšobnou dobou) ?
Miaa
12.03.13,17:21
:confused:.. neviem čo znamená "prechod práv".. Zmluvy, ktoré podpisovali u nás boli bez skúšobnej doby... Nič sa v nich nemenilo, len výška základného platu...
Andyke
12.03.13,19:57
§ 29 Zák.práce

(1) Zamestnávateľ je povinný najneskôr jeden mesiac pred tým, ako dôjde k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, písomne informovať zástupcov zamestnancov, a ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, priamo zamestnancov o

a) dátume alebo navrhovanom dátume prechodu,
b) dôvodoch prechodu,
c) pracovnoprávnych, ekonomických a sociálnych dôsledkoch prechodu na zamestnancov,
d) plánovaných opatreniach prechodu vzťahujúcich sa na zamestnancov.

(2) Zamestnávateľ je povinný s cieľom dosiahnuť dohodu najneskôr mesiac pred tým, ako uskutoční opatrenia vzťahujúce sa na zamestnancov, prerokovať tieto opatrenia so zástupcami zamestnancov.

(3) Povinnosti ustanovené v odsekoch 1 a 2 sa vzťahujú aj na preberajúceho zamestnávateľa.
§ 29a

Ak sa zamestnancovi prevodom majú zásadne zmeniť pracovné podmienky a zamestnanec s ich zmenou nesúhlasí, pracovný pomer sa považuje za skončený dohodou z dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. b) ku dňu prevodu. Zamestnávateľ vydá zamestnancovi písomný doklad o skončení pracovného pomeru podľa prvej vety. Zamestnancovi podľa prvej vety patrí odstupné podľa § 76.
Miaa
12.03.13,21:10
Takže ak nesúhlasili s podmienkami, my im dáme len písomný doklad a hotovo?...
Odstupné im má dať predchádzajúci zamestnávateľ? Ak vlastne u nás nerobili?
Andyke
12.03.13,21:41
Predovšetkým by si mala všetko vyzistiť ohľadne celej delimitácie pracovníkov.
V delimitačnom protokole by mal byť zoznam pracovníkov, ktorých delimitujete (alebo robili to na poslednú chvíľu a nestihli zamestnancov informovať? ) Lebo Ty o celej situácii vieš veľmi málo...
Aký písomný doklad im chceš vydať? Lebo vyzerá to tak, že pravdepodobne ich musí poriešiť predchádzajúci ZĽ.

V podstate na túto tému tu na Porade nájdeš veľmi veľa. Daj do vyhľadávača delimitácia zamestnancov alebo prechod práv a skús ich prečítať.
Miaa
12.03.13,21:50
Je pravda, že o tom viem málo, pretože to všetko šéfovci riešili bezo mňa. Mne len položili na stôl šanóny, že mám zamestnancom vystaviť mzdy za ten jeden deň...
:confused:
Andyke
12.03.13,22:02
Skús zajtra zistiť viac o tejto veci.