yrtat
12.03.13,15:33
Dobrý deň, chcem vás poprosiť o radu. Prenajímam byt a niekde som sa dočítala, že ak do zmluvy uvediem, že výška nájomného je 280 € a neuvediem do zmluvy zvlášť, že napríklad nájomné je v sume 150 a zvyšok tvoria náklady na energie, tak si nemôžem uplatniť skutočné náklady za energie, kurénie a podobne ? Ďakujem
a_je_to
12.03.13,21:56
Určite, že pri fakturácii, alebo aspoň v nájomnej zmluve by suma nájmu za nejaké obdobie mala byť osobitne vyčíslená. Zvlášť, ak sa zložka za energie inkasuje preddavkovo a po roku zo zmluvy podlieha zúčtovaniu so skutočnou spotrebou podľa meračov, alebo z rozpisu. Okrem toho, samotné nájomné možno do 500 Eur považovať za oslobodené, ale predaj energií nie.
mattto
12.03.13,22:02
§686 ods. 1 OZ "Nájomná zmluva musí obsahovať označenie predmetu a rozsahu užívania, výšku nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu."
yrtat
13.03.13,20:34
To znemaná ak v zmluve mám uvedené:

Na základe dohody o nájme k bytu opísaného v bode I. tejto listiny sa nájomca zaviazal platiť mesačné nájomné v celkovej sume 280 € vždy ku 20-temu dňu v mesiaci na účet prenajímateľky . Za riadne uhradené nájomné sa bude považovať, ak bude nájomné v lehote splatnosti pripísané na účet prenajímateľky, resp. zaplatené v hotovosti do jej rúk. Nájomné sa uhrádza vždy o mesiac vopred.
Prípadné nedoplatky na inkase a spotrebovanej elektrike, plyne, vode, hradí nájomca po predložení vyúčtovania k rukám prenajímateľky ihneď. V prípade vzniknutých preplatkov na spotrebovanej elektrike, plyne, vode tieto preplatky budú vrátené nájomcovi ak sa nájomca a prenajímateľka písomne nedohodnú inak.

Robím teda nesprávne daňové priznanie, keď si vypočítam príjmy 12 x 280 a do výdavkov na základe inkasa dávam energiu, plyn a vodu ? K výdavkom si odkladám na zdokladovanie inkasné lístky , kde platím všetko spolu teda spoločenstvu + elektrárňam a plynárňam.

Ďakujem za rady
Dašena O.
16.03.13,09:57
Keď FO má príjem len z prenájmu bytu, uplatňuje preukazateľné výdavky, musí viesť aj účtovníctvo a priložiť k daň.priznaniu aj Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch?
Katy a R
16.03.13,10:53
Keď FO má príjem len z prenájmu bytu, uplatňuje preukazateľné výdavky, musí viesť aj účtovníctvo a priložiť k daň.priznaniu aj Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch?

Výkazy sa prikladajú vtedy, ak sa rozhodne pre JU. (toto je zle)

opravujem (viď prísp abel) : .. neprikladajú sa ani vtedy !
Dašena O.
16.03.13,11:46
To áno, ale ona nepodniká, len prenajíma byt
abel
16.03.13,11:49
Keď FO má príjem len z prenájmu bytu, uplatňuje preukazateľné výdavky, musí viesť aj účtovníctvo a priložiť k daň.priznaniu aj Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch?

Ustanovenie § 6 ods. 13 ZDP vymedzuje, že ak sa daňovník s príjmami z prenájmu podľa § 6
ods. 3 ZDP, ktorý uplatňuje preukázateľné daňové výdavky rozhodne, môže účtovať v sústave JÚ alebo v sústave PÚ. Daňovník nie je v tomto prípade účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o účtovníctve“), preto nemá povinnosť prikladať k daňovému priznaniu k dani z príjmov FO
účtovné výkazy.
Dašena O.
16.03.13,11:56
Ó ďakujem, lebo nikdy som tieto výkazy neprikladala, a včera ma jedna účtovníčka zmiatla, že musia byť.
Dašena O.
16.03.13,11:58
lebo presne tak to chápem, že keď je len daň.jednotkou, nemusí
Katy a R
16.03.13,12:50
Ó ďakujem, lebo nikdy som tieto výkazy neprikladala, a včera ma jedna účtovníčka zmiatla, že musia byť.

no ja by som nikdy ani o JU neuvažovala (tak som to ani neskúmala presne) - keďže pri prenájme máme možnosť uplatniť skutočné výdavky bez JU - veď stačí §6 odst 11:)
abel
18.03.13,09:18
Môj syn je majiteľom nehnuteľnosti, v ktorej bývame a časť z nej prenajíma. Ja ako matka tam bývam s ním a uhrádzam všetky energie - s dodávateľmi energií mám uzavreté zmluvy na svoje meno. V časti, ktorú syn prenajíma, sú samostatné merače a ja každý mesiac nájomcom vyfakturujem čiastku podľa skutočnej spotreby. Môže syn uviesť v daňovom priznaní len príjem z prenájmu a k tomu 40% výdavky a ja by som vo svojom daňovom priznaní uviedla príjem, ktorý mi zaplatili za energie a vo výdavkoch platby, ktoré som zmluvným dodávateľom uhradila? Môj daňový základ by bol vlastne 0.- pretože z toho nemám žiadny zisk. V prípade, že to je možné, považuje sa to takisto za príjem z prenájmu nehnuteľnosti? Ak nie, ktorý riadok DP vlastne vyplním?
Katy a R
18.03.13,22:10
Môj syn je majiteľom nehnuteľnosti, v ktorej bývame a časť z nej prenajíma. Ja ako matka tam bývam s ním a uhrádzam všetky energie - s dodávateľmi energií mám uzavreté zmluvy na svoje meno. V časti, ktorú syn prenajíma, sú samostatné merače a ja každý mesiac nájomcom vyfakturujem čiastku podľa skutočnej spotreby. Môže syn uviesť v daňovom priznaní len príjem z prenájmu a k tomu 40% výdavky a ja by som vo svojom daňovom priznaní uviedla príjem, ktorý mi zaplatili za energie a vo výdavkoch platby, ktoré som zmluvným dodávateľom uhradila? Môj daňový základ by bol vlastne 0.- pretože z toho nemám žiadny zisk. V prípade, že to je možné, považuje sa to takisto za príjem z prenájmu nehnuteľnosti? Ak nie, ktorý riadok DP vlastne vyplním?
Ale ty neprenajímaš nehnuteľnosť - či som zle pochopila?
Ak prenajímate obidvaja - tak výdavky sa delia v takom istom pomere - ako sa rozdelia príjmy.
(nemôžeš si povedať, že elektriku ja a vodu ty a pod ..)
abel
20.03.13,08:39
Ale ty neprenajímaš nehnuteľnosť - či som zle pochopila?
Ak prenajímate obidvaja - tak výdavky sa delia v takom istom pomere - ako sa rozdelia príjmy.
(nemôžeš si povedať, že elektriku ja a vodu ty a pod ..)
Ja nie som spoluvlastník, jediným vlastníkom nehnuteľnosti je syn. Bývam v dome bezodplatne a aj keby to syn neprenajímal, tak sme dohodnutí, že energie platím ja.
maratonec
28.03.13,20:20
Dobrý večer, chcem sa opýtať, som povinný podať daňové priznanie za rok 2012 ak príjem z prenájmu je vo výške 750 EUR a je to jediný príjem, ktorý mám (som starobný dôchodca).
súrne!!!!! termín sa kráti.....
Mila123
28.03.13,20:21
Dobrý večer, chcem sa opýtať, som povinný podať daňové priznanie za rok 2012 ak príjem z prenájmu je vo výške 750 EUR a je to jediný príjem, ktorý mám (som starobný dôchodca).
súrne!!!!! termín sa kráti.....

ako vidím, horíííííííí

​nie ste povinný podať DP
maratonec
28.03.13,20:25
no horííí na poslednú chvíľu a nemusí zaslať na DÚ nejaké oznámenie???
Mila123
28.03.13,20:27
no horííí na poslednú chvíľu a nemusí zaslať na DÚ nejaké oznámenie???

​nie, nie ste povinný ani nič zaslať
maratonec
28.03.13,20:30
mila123 - veľmi ste ma potešili....
prajem pekné a vodou bohaté sviatky......