mukade
12.03.13,15:47
Jeden z manželov (obaja sú starobný dôchodcovia) robí osobného asistenta tomu druhému (4 hod denne) ktorý je ZŤP. Oneskorene sa dozvedel že má podávať daňové priznanie a tak ho už potom ani nepodal a neurobil to ani nasledujúce 2 roky (pštrosia politika atď :) )A ani mu nie je jasné či ho vôbec musí podať - nie sú nejaké výnimky (okrem tej že keď je príjem pod 1700 eur ročne)? napr - že sú obaja dôchodcovia.
A hlavne, aká pokuta hrozí v tomto prípade viacročného (zhruba 3 roky) nepodania daň. priznania? A aký v nej môže byť rozdiel keď sa dobrovoľne prihlási na daň. úrade oproti tomu keď ho oni odhalia?
Osoba začína byť občas vystrašená že jej hrozí veľká pokuta, ale zatiaľ stále radšej aplikuje spomínanú pštrosiu politiku, lebo sa asi aj hanbí priznať na úrade alebo čo (nechce presne povedať a radšej ofenzívne voči mne vystupuje :)
Prosím poraďte. Dopredu ďakujem
veronikasad
12.03.13,15:53
Aký je ročný príjem z osobnej asistencie ? Požiadal DU o vydanie DIČ ?
Anik
12.03.13,15:59
a splnil si svoju oznamovaciu povinnosť bol sa prihlásiť na DÚ a má DIČ ?
Bratislava 2. marca 2011 (TASR) - Daňovníkom, ktorí daňové priznanie nepodajú včas alebo vôbec, môže správca dane vyrubiť sankcie až vo výške niekoľkých desiatok tisíc eur. A to aj v prípade, že im povinnosť podávať priznanie priamo nevyplýva, no daňový úrad ich k tomu vyzve, a túto povinnosť si nesplnia.

"Ak daňový subjekt podá priznanie po lehote na podanie, minimálna pokuta pre fyzické osoby je 33,19 eura. Pre právnické osoby je to dvojnásobok, teda 66,38 eura. Najviac môže v oboch prípadoch správca vyrubiť sankciu vo výške 16.596,95 eura," vysvetlila riaditeľka odboru služieb pre verejnosť z Daňového riaditeľstva (DR) SR Beáta Uhrinová.
Ak však daňovník nepodá daňové priznanie ani po tom, ako ho k tomu správca dane v stanovenej lehote vyzve, sankcie môžu byť podstatne vyššie. Minimálna pokuta pre fyzické osoby je v tomto prípade 331,93 eura a pre právnické osoby 1659,69 eura. Najvyššia sankcia, ktorú môže daňový úrad vyrubiť, je pritom až 49.790,87 eura.
"Upozorňujeme teda, že ak správca dane vyzve daňový subjekt na podanie daňového priznania, a ten hoci aj nemal povinnosť podávať priznanie, pretože mal napríklad oslobodené príjmy, toto priznanie by mal po výzve podať, a to v nulových hodnotách. Ale treba reagovať na túto výzvu, v opačnom prípade je daňový úrad povinný uložiť sankciu," upozornila Uhrinová
mukade
12.03.13,19:55
vďaka za odpovede

ročný príjem z osob asis je zhruba 3500 eur. nepožiadal o vydanie DIČ.
mukade
13.03.13,15:40
problem doriešený