Lucia Maženska
12.03.13,21:08
Dobrý deň.

SZČO, neplatca DPH kúpil v auguste auto z bazáru. Hodnota auta je 13.000 eur. Vo faktúre od autobazáru je okrem ceny auta uvedené ešte aj modrá lekárnička, služby spojené s prípravou vozidla k predaju, reflexná vesta a hasiaci prístroj. Celkovo je suma faktúry 14.000 eur. Ktorú sumu mám dať do obstarania DHM? Ak dobre rozumiem zákonu,

Náklady na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku vstupujú do obstarávacej ceny iba do času jeho uvedenia do užívania. Prípadné ďalšie výdavky zistené po tomto termíne sa účtujú podľa § 4 ods. 6 písm. e).

tak toto všetko vstupuje do obstarávacej ceny. Či nie? Už je tých informácii veľmi veľa a potrebujem sa zorientovať.
Žanet
12.03.13,21:29
14000.- eur.. u nás vo firme je to napríklad aj cena prepisu. Proste všetky náklady súvisiace s obstaraním predmetného auta hradené pred prvým použitím sumarizuješ.
Lucia Maženska
12.03.13,22:12
ďakujem