jagello
12.03.13,22:11
Fyzická osoba - nepodnikatel plánuje prenájom časti (1 izba - 19 m2) rodinného domu (4 izby - 170m2) pre firmu z ČR ako kancelária. Vlastník domu a prenajímatel je teda fyzická osoba, dom je v SR a celý je kolaudovaný ako priestor pre bývanie. Firma - nájemca nebude uvádzať tento priestor ako sídlo firmy ani ako prevádzkareň.
Je možné realizovať takýto prenájom bez zmeny účelu dotyčnej časti domu na nebytový priestor, keď vlastník nechce uvádzať v daňovém priznaniu reálné náklady spojené s prenájmom, ale iba paušál? Alebo zmena účelu stavby je nevyhnutelná?
Ďakujem.