irve
12.03.13,22:34
Veľmi pekne vás prosím o radu ....
v roku 2012 mi bola vyplatená suma za odpredaj členského podielu družstva TERNO ..... je tento príjem potrebné zdaniť, zaplatiť odvody do ZP???
Záleží od dĺžky členstva? Moje členstvo vzniklo v roku 1990.
Ďakujem za odpoveď
irve
15.03.13,10:52
Prosím, nevie sa mi k tomuto niekto vyjadriť :(
Kvaka
19.03.13,14:26
Tento príjem je príjmom podľa § 8 ods. 1 písm. f) zákona o DzP.

Pri posudzovaní príjmu z prevodu členských práv družstva, ktoré si nadobudol ešte v roku 1990, ideš podľa platného § 52 ods. 21, kde sa píše, že na zdanenie príjmu z prevodu členských práv družstva, obstaraných pred účinnosťou tohto zákona, ak doba medzi nadobudnutím a prevodom presahuje päť rokov, sa použijú ustanovenia zákona č. 366/1999 o daniach z príjmov aj po 31. decembri 2003.

Podľa zákona 366/1999 platí oslobodenie príjmu z prevodu členských práv družstva, ak doba medzi nadobudnutím a prevodom presahuje päť rokov; od dane nie sú oslobodené príjmy z prevodu členských práv družstva alebo z prevodu účasti na obchodných spoločnostiach, ak o ich obstaraní daňovník účtoval,5) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/1999-366#f5675735) a to do piatich rokov od skončenia podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti; od dane nie sú oslobodené príjmy, ktoré plynú daňovníkovi na základe zmluvy o budúcom prevode členských práv družstva alebo o prevode účasti na obchodných spoločnostiach v dobe do piatich rokov od nadobudnutia, aj keď zmluva o prevode bude uzatvorená až po piatich rokoch od ich nadobudnutia.
irve
19.03.13,14:47
Veľmi pekne ďakujem za radu :) Pekný dník prajem :)