Mirl
12.03.13,23:11
Szčo pracuje v SRN (v nemeckej firme), v roku 2011 mu firma čiastočne uhradila 2 faktúry (nemecká firma zistila že musí platiť daň z tejto práce - maliarske práce a o sumu dane mu uhradila menej c roku 2011) a do roku 2012 mu prešli takto čiastočne uhradené. Szčo si medzitým vybavila oslobodenie platenia dane z týchto prác (rok 2011) - čo mu DU v SRN aj potvrdil a daň ktorú uhradila nemecká firma DU bola vrátená v 1/2012 Szčo na účet. Mám toto vrátenie dane považovať za zdaniteľný príjem - aj keď ho vyplatil DU zo SRN a doúčtovať to k čiastočným úhradám, ktoré mala pôvodne uhradiť nemecká firma?