MagdalénaP
13.03.13,08:53
Súd nám ako povinnému v roku 2012 platobným rozkazom uložil, okrem iného, zaplatiť aj trovy právneho zastúpenia oprávneného. Tieto boli riadne vyčíslené v platobnom rozkaze. Iný doklad o nich nemáme. Chcela by som Vás poprosiť o Váš názor, či ide o daňovo uznateľný náklad, alebo nie. Vďaka za každú radu.
MagdalénaP
18.03.13,09:08
Nikto nevie poradiť? Prosím, ak sa niekto stretol vo svojej praxi s takýmto nákladom, ako ste ho riešili?