MMB
13.03.13,10:02
Máme povinnosť penalizovať odberateľov za oneskorené úhrady faktúr?
tictac7
13.03.13,10:11
nie