OlgaM
13.03.13,11:48
Prosím o radu, môžem poslať Daňové priznanie PO a výkazy elektronicky a prílohu musím zaniesť osobne? Či všetko musím osobne, ako to robíte?
Olgica
13.03.13,11:49
Niekto to robí tak, že DP, VZaS a Suvahu pošle elektronicky a prílohu poštou so sprievodným listom a niekto tak, že všetko zašle poštou alebo ide osobne.
Tweety
13.03.13,11:50
DP môžeš poslať elektronicky, ale poznámky buď poštou alebo zaniesť osobne.
zuzanka222
20.03.13,08:41
Jedna otázka k tejto téme,prevedie miestny DU prijaté dokumenty v el.forme správcovi registra?/ide o Poznámky,Súvahu a Výkaz ziskov a strát/