Enyma
13.03.13,16:09
Szčo, zaplatil odvody do fondov SP 112,66 € / mesiac a do zdr. poist. 47,58 € / mesiac.

PN mal od 08.02. - 22.2.2012.

Szčo vedie JU - odvody za 2/2012 v sume 112,66 a 47,58 € má zaplatené trvalým príkazom, zaučtovala som ich v kolonke odvody. Mám ich preučtovať na priebežné položky, nakoľko to odvody nie sú ?

ďakujem
ego.mc
13.03.13,17:04
Na priebežné položky určite nie. Časť, ktorá nie je odvodom, zaraďte ako VNZD a zároveň ako pohľadávku voči poisťovniam.