Gabika1
14.03.13,08:41
Dobrý deň
hľadala som v poradách ale nenašla som odpoveď na moju otázku.
Sme firma, ktorá začala tovar vyvážať v 1/2013 do zahraničia - v tomto mesiaci sme nepresiahli hranicu 100.000 tak som nepodávala mesačný súhrnný výkaz . v 2/2013 sme už ale hranicu 100.000 EUR presiahli - ako mám zaslať súhrnný výkaz? Štvrťročne za 1Q/2013 alebo už za 2/2013 mám zaslať mesačný ale v tom prípade ako vyriešiť výkaz za 1/2013? Ďakujem veľmi pekne za radu
Aljok
14.03.13,10:02
Odpoveď nájdeš v zákone :

§ 80
Súhrnný výkaz
Na začiatok (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2013-a.html#hore)(2) Platiteľ môže podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, ak hodnota tovarov podľa odseku 1 písm. a) až c) nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 100 000 eur; možnosť podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok prestáva platiť od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom hodnota tovarov podľa odseku 1 písm. a) až c) presiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku hodnotu 100 000 eur, a platiteľ je povinný podať súhrnný výkaz osobitne za každý kalendárny mesiac príslušného kalendárneho štvrťroka.

To znamená, že podáš mesačné SV za január aj február do 20.3.2013.