Erika2x
14.03.13,09:07
1-4 / 2012 zamestnanec
od 5/2012 som dôchodca
úhrn príjmov 4175,16
- poistné
= základ dane 3766,10
úhrn preddavkov na daň 484,68 EUR

PROBLÉM: 1. Ako nezdaniteľnú časť na daňovníka si môžem dať celú čiastku 3644,74 alebo len časť zodpovedajúcu 4 mesiacom teda 1214,91? Na potvrdení o príjmoch čo mi vystavil zamestnávateľ mám len túto časť.
PROBLÉM: 2. Mám nárok na zamestnaneckú prémiu? Ak áno ako postupovať?
ĎAKUJEM.
Xanti
14.03.13,09:09
Nebol dôchodcom k 1.1.2012 tak má nárok na celú NCZD 3644,74 eur.
veronikasad
14.03.13,09:10
Keďže poberatelom SD nebol 1.1.2012 (ak mu nebol priznaný k tomuto dátumiu spätne) môže siza rok 2012 uplatniť celú NČZD
Erika2x
14.03.13,09:16
No tak to je potom super, ja som do priznania dala len tú časť a vyšlo mi to na nulu, takto keď dám celú časť tak mi vyjde preplatok. A ako je to s tou zamestnaneckou prémiou? V pomôcke je písané že príjem od 1963,2 /6násobok min.mzdy/ do 3926,4 /12násobok/. Takže pri mojom príjme, ktorý je väčší nemám na ňu nárok?
Xanti
14.03.13,09:18
Môže si starobný dôchodca uplatniť nárok na zamestnaneckú prémiu
Ak je daňovník poberateľom starobného alebo predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku na začiatku zdaňovacieho obdobia, alebo mu takýto dôchodok bol priznaný spätne k 1.1.2012 nemá nárok na uplatnenie zamestnaneckej prémie.

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/uvitanie/aktuality/marec/dochodca.html
kn-alka
14.03.13,09:32
No tak to je potom super, ja som do priznania dala len tú časť a vyšlo mi to na nulu, takto keď dám celú časť tak mi vyjde preplatok. A ako je to s tou zamestnaneckou prémiou? V pomôcke je písané že príjem od 1963,2 /6násobok min.mzdy/ do 3926,4 /12násobok/. Takže pri mojom príjme, ktorý je väčší nemám na ňu nárok?

Ako písala Xanti, dôchodca, ktorý je bol ku 01.01. dôchodcom, nemá nárok na zam.prémiu. Ty si písala, že je dôchodcom od mája, ale žiaľ nemá nárok na zam.prémiu, lebo mal vyššie príjmy. Zam.prémia mu vychádza 0,-