Serafim
14.03.13,17:59
Poradí niekto s tlačivom o vyplatených príjmoch z Poľska PIT-11 k daňovému priznaniu v SR? Neviem správne identifikovať, kde je uvedená zaplatená daň a neviem sa dopracovať k výsledku. Poraďte prosím. Vďaka
Marína
14.03.13,19:37
Je to tento http://dokumenty.nf.pl/Dokument/138/PIT-11/pit-pit-11/Pobierz_1-pdf/ formulár? Podatek(daň) tam neviem nájsť. Ty však daň do daňového priznanie nepotrebuješ uviesť, predpokladám, že príjmy ideš zo zdanenia vyňať.
Serafim
15.03.13,10:06
Áno je to tento formulár.
Čo však v prípade, že jediný zdaniteľný príjem za rok 2012 je práve z Poľskej republiky, s tou máme zmluvu pre zamedz. dvoj. zdanenia, kde sa používa metóda zápočtu dane... Čo v takomto prípade?
Marína
15.03.13,11:51
Podľa ZDP § 45 ods. 3 písm. c) (http://www.porada.sk/t199411-zakon-o-dani-z-prijmov-od-30-06-2012-do-31-12-2012-a.html#45) príjmy zo závislej činnosti môžeš zo zdanenia vyňať.

§ 45 Zamedzenie dvojitého zdanenia
(3) Metóda vyňatia príjmov podľa odseku 1 sa uplatní, ak daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou plynú príjmy zo závislej činnosti
c) zo zdrojov v zahraničí zo štátu, s ktorým Slovenská republika má uzavretú zmluvu a tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľné zdanené, ak je tento postup pre daňovníka výhodnejší.
Serafim
15.03.13,16:00
Ďakujem Marína,
chcem sa len uistiť, či je možné vyložiť si znenie zákona takto. Nie je teda povinné použiť metódu zápočtu dane?
Pochopiteľne by bol spôsob vyňatia príjmu ľahší a aj pre daňovníka výhodnejší...
Marína
15.03.13,19:40
Ďakujem Marína,
chcem sa len uistiť, či je možné vyložiť si znenie zákona takto. Nie je teda povinné použiť metódu zápočtu dane?
Pochopiteľne by bol spôsob vyňatia príjmu ľahší a aj pre daňovníka výhodnejší...
Nie je povinnosť, daňovník si môže vybrať. Platí to však jedine pri príjmoch zo závislej činnosti, pri ostatných príjmoch postupuje podľa jednotlivých článkov Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.
Zmenilo sa to novelou Zák. 60/2009 Zb. (http://www.zbierka.sk/sk/ciastky/ciastka-28-2009)(o. i. v § 45 ods. 3 bolo doplnené písm. c), ktorá bola schválená 28. 2. 2009 s účinnosťou od 1. 3. 2009.
Serafim
15.03.13,21:10
Tak tomu už teraz rozumiem. Ďakujem, za dôkladné objasnenie. :)