cupa
14.03.13,20:37
Aká je pokuta ak som to neprihlásila.
Evanka
14.03.13,21:08
To, že máš auto a si SZČO ešte nazakladá povinnosť platiť daň z motorových vozidiel (asi si myslel túto daň). Eviduješ auto ako majetok v podnikaní?
cupa
15.03.13,21:31
nie,ale nebudem to musieť nahlásiť?
avalik
15.03.13,21:34
§ 84

Predmet dane (1) Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N a O38) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-582#f6278042) (ďalej len „vozidlo"), ktoré je evidované38a) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-582#f7033522) v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie12) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-582#f6278005) alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov39) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-582#f6278044) (ďalej len „podnikanie").
cupa
15.03.13,22:30
to som si aj ja našla, ale ako dokážem, že ho nepoužívam na podnikanie alebo činnosti atď
tictac7
15.03.13,22:35
to som si aj ja našla, ale ako dokážem, že ho nepoužívam na podnikanie alebo činnosti atď

...žeby si si do výdavkov nedávala bežné prevádkové náklady na auto?
cupa
15.03.13,22:41
ja to auto nepoužívam maju ho rodičia
cupa
15.03.13,22:43
takže žiadne náklady dík
Evanka
15.03.13,23:02
Ako SZČO daň z motorových vozidiel neplatíš, ak nevyužívaš auto na podnikanie a neúčtuješ v súvislosti s ním žiadne výdavky, aj keď si jeho vlastníkom ako FO.
cupa
15.03.13,23:04
Ďakujem,to som potrebovala , po lopate.