risoja
15.03.13,15:53
Prosím Vás, ako vyzerá taký hromadný cestovný príkaz na celý mesiac /prípadne aj dlhšie obdobie/, keď v podstate zamestnanec každý pracovný deň v mesiaci-teda aj v roku /mimo dovolenky alebo PN/ chodí na tú istú pracovnú cestu ako kuriér, alebo rozvozca, po tej istej trase. Stačí do cestovného príkazu na začiatku cesty napísať dátum 1. v mesiaci a ukončenie 31. v mesiaci, alebo treba každý deň rozpísať, keď miesto cesty a účel cesty je vždy rovnaký, mení sa len dátum? Myslím príkaz na cestu, pretože vo vyučtovaní pracovnej cesty to bude podľa mňa musieť byť rozpísané.