luciad1
15.03.13,18:58
SZČO nie je platiteľom DPH. Zo svojich príjmov si uplatňuje paušálne výdavky. Okrem toho má príjmy z pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity. Pozemkové spoločenstvo je platiteľom DPH, zaslalo mu list, v ktorom mu oznámilo výnosy a náklady pripadajúce na jeho podiel. Tieto príjmy uvedie ako príjmy podľa §6 ods. 1 pism. a). Môže si z týchto príjmov uplatniť paušálne výdavky alebo musí aj pri živnosti vykázať skutočné výdavky?
a_je_to
17.03.13,23:24
Jednoznačne si môže uplatniť paušálne výdavky. Aj zo živnosti, aj z pozemkového spoločenstva. Príjmy vypíše do jednotlivých riadkov a výdavky /40% z príjmov + poistné/ iba do riadku 1 až 8 spolu. Pozor le na to, o aké príjmy ide. Ak z predaja dreva, tak áno. Ale niektoré PS majú príjmy iba z nájomného a tie delia. Tie sú potom jednak oslobodené a do 500 Eur ani nemusia ísť do priznania a ak sú vyššie a idú, tak sú pasívne a musia ísť do riadku 10, nie 1.