krason
15.03.13,19:28
Ahojte poradaci. Riesim dilemu :(
V roku 2011 som nadobudol bezodplatne cast obchodneho podielu v spolocnosti s.r.o. na dobu URCITU. Prevodca bol spolocnik, ktory mal podiel v spolocnosti 49 % a (170 tis eur Imanie spolocnosti ) na zaklade tejto zmluvy mi previedol 1 % zo zakladneho imania) cize prevodcovi ostalo 48 % a ja som ziskal 1%. tento prevod sa viazal na zmluvu o projektu a z manazerksje zmluvy, ktora hovorila o tom ze dokazem za 5 rokov t.j.zvysit zisk spolocnosti. Ak by sa mi to nepodarilo tak sa nestanem vlastnikom 1 % Ale mne sa podaril opak a doslo v roku 2011 k danemu BEZodplatnemu 1% na mna. V roku 2012 som previedol tento podiel UZ ODPLATNE na povodneho spolocnika cize povodny spolocnik zikal 49 % naspat.
Za tento odplatny prevod obch. podielu som skasiroval 100 tis eur.


Otazka znie podlieha tento prijem z prevodu obch. podielu dani z Prijmov Fo? Ostatne prijmy.
Ake vydavky si mozem uplatnit. Ako ich vydokladovat.
Preco to podieha DzP ? Na zaklade akeho paragrafu. Hladam presne odvovodnenie.
Pytam sa preto, pretoze som na dani zaplatil zo zavislej cinnost dost eur, a z toho by som musel odviest dalsich 19 %.
Podlieha tento prijem aj odvodom ( SP alebo ZP?)


dakujem za radu .
-Dana-
15.03.13,23:07
Nie som sice odborník, ale zdaneniu to podlieha §8 písm.f. Dá sa tu využiť len oslobodenie vo výške 500 € /§9 písm i/ A čo môže byť výdavkom je napísané v § 8 ods, 7 ZDP. Neviem ako by si nejaký výdaj zdokladoval, takže asi budeš musieť zdaniť 99 500 €.
Okrem toho tento príjem podlieha aj zdravotným odvodom vo výške 14 %, ale je tam strop max. VZ je 27 684 €, takže nemal by si platiť vyššie poistné ako 3876 €.
megyzah
24.03.13,14:07
Prosím o odobrenie postupu, fyzická osoba predala svoj obchodný podiel, za 6000 €, hodnota vkladu ktorý vložila do s.r.o. bola 2500 € ( s.r.o. predala po 2 rokoch od nadobudnutia ). Urobí si DP typ B, s tým, že v zmysle par. 9 si od príjmov odráta 500 €, jej základ dane bude teda 5500 - 2500 = 3000 €. Prosím je to správne?
megyzah
24.03.13,14:38
Prosím o odobrenie postupu, fyzická osoba predala svoj obchodný podiel, za 6000 €, hodnota vkladu ktorý vložila do s.r.o. bola 2500 € ( s.r.o. predala po 2 rokoch od nadobudnutia ). Urobí si DP typ B, s tým, že v zmysle par. 9 si od príjmov odráta 500 €, jej základ dane bude teda 5500 - 2500 = 3000 €. Prosím je to správne?

Prosím, poraďte mi niekto, ja som totiž našla aj odporúčanie na par.52j odst.2 zákona o DzP, mohla by som podnikateľovi v zmysle tohto paragrafu odpočítať od príjmu 925,95 €, keďže s.r.o. nadobudol v januári 2010?
Aljok
24.03.13,16:26
Prosím, poraďte mi niekto, ja som totiž našla aj odporúčanie na par.52j odst.2 zákona o DzP, mohla by som podnikateľovi v zmysle tohto paragrafu odpočítať od príjmu 925,95 €, keďže s.r.o. nadobudol v januári 2010?
Áno, mohla.

§ 52j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011

...
(2) Oslobodenie príjmu podľa § 9 ods. 1 písm. a), i) a j) predpisu účinného do 31. decembra 2010 sa použije na príjmy z predaja takéhoto majetku nadobudnutého do 31. decembra 2010. Na príjem z predaja bytu, ktorý bol obstaraný pred 1. januárom 2004, dosiahnutý po 31. decembri 2010 sa použije § 9 predpisu účinného do 31. decembra 2010.

§ 9
Príjmy oslobodené od dane
Na začiatok (http://www.porada.sk/t155149-zakon-o-dani-z-prijmov-od-30-09-2010-do-31-12-2010-a.html#hore)


(1) Od dane je oslobodený príjem
...
j) podľa § 8 ods. 1 písm. d) až f), ak nejde o príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7 nepresiahne v zdaňovacom období päťnásobok sumy platného životného minima; ak takto vymedzený rozdiel medzi úhrnom príjmov a úhrnom výdavkov presiahne päťnásobok sumy platného životného minima, do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad takto ustanovenú sumu; ak daňovník súčasne dosiahol aj príjmy podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), uplatní sa oslobodenie od dane podľa písmena h) a podľa tohto písmena, najviac v úhrnnej výške päťnásobku sumy platného životného minima,

§ 8
Ostatné príjmy
Na začiatok (http://www.porada.sk/t155149-zakon-o-dani-z-prijmov-od-30-09-2010-do-31-12-2010-a.html#hore)(1) Ostatnými príjmami, ak nejde o príjmy podľa § 5 až 7, sú najmä

a) príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí,
b) príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností,
c) príjmy z predaja hnuteľných vecí,
d) príjmy z prevodu opcií,
e) príjmy z prevodu cenných papierov,
f) príjmy z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva,