katarinasmahoova
16.03.13,13:08
Ahojte, v roku 2005 založili firmu traja spoločníci v pomere A 40% B 40% C 20%. v roku 2012 spoločník A odkupil od spoločníka B jeho 40%. a teraz v roku 2013 spoločník A predáva svoj podiel 80% inej firme. Tento príjem z predaja podielu je oslobedený od dane z príjmov alebo bude musieť platiť daň? Ďakujem veľmi pekne :)
Aljok
16.03.13,13:47
Predaj obchodného podielu je zdaniteľný príjem podľa § 8 :


§ 8

Ostatné príjmy


(1) Ostatnými príjmami, ak nejde o príjmy podľa § 5 až 7, sú najmä

a) príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí,
b) príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností,
c) príjmy z predaja hnuteľných vecí,
d) príjmy z prevodu opcií,
e) príjmy z prevodu cenných papierov,
f) príjmy z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva,
....
A z príjmov podľa § 8 sa platí ZP. VZ je čiastkový základ dane podľa § 8 a sadzba poistného je 14%.
katarinasmahoova
16.03.13,19:10
Ďakujem veľmi pekne :)
Zsuzsanna
25.03.13,06:58
Zabudli ste na § 52 (21) Zákona o dani z prílmov , ešte stále je platný.To znamená. že ani daň, ani ZP