SMartina
16.03.13,14:40
Ak od 01-08/2012 bol hlavný pracovný pomer, od 09-12/12 bol na úrade práce a má dieťa. Počas pracovného pomeru poberal daňový bonus v sume: 165,12 EUR. Od 09-12/2012 má nárok požiadať v daňovom priz. typ. A v sume: 84,12 EUR. Keď vypíšem daňové priznanie v E-DANE tak tú sumu 84,12 EUR, ktorú má nárok na vrátenie ako daňový bonus nedáva do riadku č. 59: Suma daňového bonusu na poukázanie správcom dane, ale pripočítava ju k celkovému preplatku dane do riadku c. 64. Je to tak správne? Alebo niečo vypisujem zle? Ďakujem za pomoc.
veronikasad
16.03.13,14:54
Uveď sumy a č.riadkov
SMartina
16.03.13,15:13
č. 32: 105282,29
č. 33: 1209,78
č. 33a:859,14
č. 33b: 350,64
č. 34: 9372,51
č. 36: 9372,51
č. 37: 3644,74
č. 39: 3644,74
č. 40: 5727,77
č. 41: 1088,27
č. 54: 1088,27
č. 55: 249,24
č. 56: 839,03
č. 57: 165,12
č. 58: 84,12
č. 62: 1319,08
č. 64: 314,93

Ďakujem....
veronikasad
16.03.13,15:21
Martinka, oprav preklep v prvom riadku
SMartina
16.03.13,15:29
č. 32: 10582,29
veronikasad
16.03.13,15:39
č. 32: 10582,29
Máš to dobre.
Skúška správnosti : r. 62 - r. 54 = preplatok dane = 213€
r. 58 = nedoplatok DB = 84,12€
celkový preplatok = nedoplatok DB+preplatokDzZČ = 314,93€ (230,81+84,12)
SMartina
16.03.13,15:44
Ďakujem.

Mne išlo o to, či ten daňový bonus, ktorý má DÚ doplatiť nemá byť v riadku č. 59: suma daňového bonusu na poukázanie správcom dane.

Potom mám zaškrtnuté políčko na vrátenie preplatku len oddiel XII. : žiadam o vrátenie daňového preplatku (nie oddiel XI. žiadam o vyplatenie daňového bonusu z r. 59), toto je správne?

ďakujem.
veronikasad
16.03.13,15:47
Ďakujem.Mne išlo o to, či ten daňový bonus, ktorý má DÚ doplatiť nemá byť v riadku č. 59: suma daňového bonusu na poukázanie správcom dane.Potom mám zaškrtnuté políčko na vrátenie preplatku len oddiel XII. : žiadam o vrátenie daňového preplatku (nie oddiel XI. žiadam o vyplatenie daňového bonusu z r. 59), toto je správne? ďakujem.Žiadaš o vrátenie preplatku dane, nie doplatenie DB. Lebo DB sa odpočítava (v tomto prípade pripočítava) od vlastnej daňovej povinnosti
SMartina
16.03.13,15:50
Ďakujem Ti veľmi pekne, veľmi si mi pomohla.