ehana
16.03.13,17:49
Občianskemu združeniu - športovému klubu boli poskytnuté dotácie, ktoré zaraďujeme do príjmov nezdaniteľných. Neviem, či aj všetky výdaje, na ktoré boli tieto nezdaniteľné príjmy použité zaraďujeme do výdajov nezdaniteľných (neovplyvňujúcich základ dane) ?