Gabriela 19
17.03.13,06:32
SZČ vykonáva práce v zahraničí, Nemecko , Taliansko. .Ako je to s diétami?
Patrí mu stravne podľa taríf platných v týchto krajinách?