Roman1
17.03.13,10:24
Môžem vytvoriť opravnú položku k pohľadávke, ktorá bola čiastočne uhradená.