v.klcova
17.03.13,13:55
Spracovávam dp lekára zamestnanca. Podáva dp B. Poradíte mi so zaradením príjmov do jednotlivých §?
Má nasledovné príjmy:
- príjem zo závislej činnosti - potvrdenie od zamestnávateľa (HPP) aj potvrdenie z DoVP - § 5
- príjem z DOHODY O VYKONANÍ PREDNÁŠKY - § 6 odst. 2. písm. a) ? - tu môžem uplatniť aj paušálne výdavky?
- príjem zo ZMLUVY o SPOLUPRÁCI - § 8 odst. 1 písm a)?- môžem uplatniť oslobodenie do 500,- eur?
- príjem nepeňažný - potvrdenie od farma-firmy o úhrade ubytovania na seminári - § 8 odst. 1 písm. l) ?
- príjem zo ZMLUVY o PODPORE VZDELÁVANIA - farma firma uhradila registr.poplatok a ubytovanie - § 8 odst. 1 písm l)?
Zdravotné poistenie bude platiť z §6 aj §8?
Ďakujem za pomoc.
veronikasad
17.03.13,13:58
O aký druh dohody ide ? Ak v zmysle ZP, pripočítaš príjem k § 5 z HPP
v.klcova
17.03.13,14:02
Zmluvy o vykonaní prednášky, zmluvy o dielo nemá so svojim zamestnávateľom, ale s rôznymi farma firmami. Jedná sa mi hlavne o to, či som ich správne zaradila do príslušných paragrafov
veronikasad
17.03.13,14:13
Zmluvy o vykonaní prednášky, zmluvy o dielo nemá so svojim zamestnávateľom, ale s rôznymi farma firmami. Jedná sa mi hlavne o to, či som ich správne zaradila do príslušných paragrafov
Má živnosť na tento predmet podnikania ?
v.klcova
17.03.13,16:26
Nie, je zamestnanec.
lynn
24.03.13,15:28
Takisto potrebujem urobiť daň.priznanie lekára, ktorý nemá osobitné povolenie ani živnosť, pracuje na HPP / má príjem podľa par.5/ a popri tom s inou firmou, ktorá má v predmete činnosti organizovanie odborných seminárov, vykonáva na základe zmluvy prednáškovú činnosť /obdržal za rok 2012 prehľad platieb na zdanenie/ - v roku 2012 ide o tri prednášky. Potrebovala by som poradiť pod ktorý paragraf zaradiť tento príjem - ide o §6 ods.2 písmeno a/ alebo odstavec 2 písmeno b/- môže pri tomto príjme uplatniť paušôál 40 %? Ďakujem.
Mila123
24.03.13,15:35
Takisto potrebujem urobiť daň.priznanie lekára, ktorý nemá osobitné povolenie ani živnosť, pracuje na HPP / má príjem podľa par.5/ a popri tom s inou firmou, ktorá má v predmete činnosti organizovanie odborných seminárov, vykonáva na základe zmluvy prednáškovú činnosť /obdržal za rok 2012 prehľad platieb na zdanenie/ - v roku 2012 ide o tri prednášky. Potrebovala by som poradiť pod ktorý paragraf zaradiť tento príjem - ide o §6 ods.2 písmeno a/ alebo odstavec 2 písmeno b/- môže pri tomto príjme uplatniť paušôál 40 %? Ďakujem.
ak lekár na jeho vedľajšiu činnosť nemá povolenie, tak zdaňuješ jeho príjem podľa § 8/1/a
a ak mal nepeňažný al. aj peňažný príjem od farmafiriem tak podľa §8/1/l (el), a oba prípady bez paušálnych výdavkov
martina2006
24.03.13,15:44
§8/1/a - do 500€ oslobodený podľa § 9/1/g