26Janka
17.03.13,14:29
Dobrý deň

Hútam hútam, ale potrebujem sa pritom utvrdiť vo svojom názore.

Sme rozpočtová organizácia dobrovoľne zaregistrovaná pre daň podľa § 7, nedosahujeme hodnotu tovaru bez dane nadobudnutého z iného členského štátu v kalendárnom roku 13941,45 €.

Český dodávateľ nám vystavil dňa 30.1.2013 faktúru spolu v sume bez DPH 820 Kč za odoberanú literatúru.
Faktúra sa skladá z:
1. literatúra (8 čísel - ročník 2013) v sume bez DPH 280 Kč
2. poštovné v sume bez DPH 20 Kč
3. poštovné (množstvo 8 = 65*8) v sume bez DPH 520 Kč
Spolu bez DPH je to 820 Kč

Prvé číslo 1/2013 tejto literatúry nám fyzicky dodali dňa 11.3.2013. Ďalšie čísla nám dodajú postupne. Faktúru na sumu 820 Kč sme uhradili vo februári 2013.

Moje otázky sú:
1. Kedy nám vzniká daňová povinnosť? Správne sa domnievam ak je to deň 15. apríl 2013?
2. Za ktorý mesiac (zdaňovacie obdobie) mám podať daňové priznanie? Ak si myslím že je to mesiac apríl 2013 je to správne?
3. Kedy mám podať daňové priznanie? Dobre tomu rozumiem, že si túto povinnosť na podanie mám splniť do 25. mája 2013?
3. V akej výške by som mala odviesť DPH? Len za prvé číslo 1/2013 t.j. (280/8= 35 Kč + 20/8= 2,50 Kč + 65 Kč spolu = zo sumy bez DPH 102,50 Kč) alebo môžem odviesť DPH z celej sumy t.j. z 820 Kč?

Bola by som rada keby sa niekto ozval a pomohol mi v mojich, zatiaľ domnienkach.

Ďakujem vopred za odpovede. :)