jarof
17.03.13,23:15
Dobrý deň Poraďáci, účtujem v jednoduchom účtovníctve, neplatca DPH.

Môj postup používaný pri účtovaní zálohových platieb:
1. zaevidujem zálohovú faktúru do knihy pohľadávok
2. v peňažnom denníku zaznamenám výdavok z bankového úctu - iný výdavok ovplyvňujúci základ dane (VOZD)
3. zaevidujem ostrú faktúru v knihe záväzkov
4. v peňažnom denníku vytvorím ID – iný výdavok ovplyvňujúci základ dane (VOZD) – suma zo zálohovej faktúry so znamienkom mínus
5. v peňažnom denníku vytvorím ID – prevádzková réžia (VOZD) a ako uhrádzaný doklad uvediem ostrú faktúru

Je tento postup správny? Nie som si istý, či úhrada zálohy je VOZD alebo VNZD.

S akou menou a sumou zaevidovať zálohové a ostré faktúry, keď sú vystavené v CZK ale dodávateľ školenia si vyžaduje ich platenie na ich EUR účet v EUR podľa aktuálneho kurzu ČSOB devíza-nákup v deň odoslania zálohovej platby? Ide totiž o EUR účet vo FIO banke, ktorý automaticky prerátava došlé EUR platby na CZK podľa aktuálneho kurzu ČSOB devíza-nákup. Dátum vystavenia zálohovej faktúry má logicky skorší dátum než je platba uhradená v EUR aktuálnym kurzom ČSOB devíza-nákup a teda platil iný kurz v deň jej vystavenia. V akej mene a sume ju mám zaevidovať? Akým kurzom prerátam konečnú faktúru? Kurzom ČSOB devíza-nákup v deň platby zálohy, ktorý som použil pre vyčíslenie zálohovej platby alebo iným? Ak iným, ako zaúčtujem vzniknuté rozdiely?

Nastáva tiež situácia, že zálohová platba je uhradená v jednom roku na základe zálohovej faktúry, časť zo zálohy mi vyfakturujú v danom roku a zvyšnú časť až na konci nasledujúceho účtovného roka. Môžem si uhradené zálohy v plnej výške uplatniť ako výdavky ovplyvňujúci základ dane v tom roku v ktorom boli uhradené (platba odišla u účtu)? Alebo si môžem do nákladov uplatniť len časť, ktorú mi vyfakturovali ako spotrebovanú zálohu v danom roku a zvyšok až nasledujúci rok, keď mi vystavia ostrú faktúru na zvyšok sumy? Na toto som dostal od rôznych účtovníkov, rôzne odpovede.

Konkrétne som v roku 2012 zaplatil 2 zálohy po 4000 CZK, teda spolu 8000 CZK, zo zaplatených záloh mi na faktúre za rok 2012 vyfakturovali len 3000 CZK (viď prílohy) s tým, že zvyšných 5000 je záloha do roku 2013 a riadna faktúra príde až na konci roka 2013.

:confused:
ego.mc
18.03.13,07:40
Dobrý deň Poraďáci, účtujem v jednoduchom účtovníctve, neplatca DPH.

Môj postup používaný pri účtovaní zálohových platieb:
1. zaevidujem zálohovú faktúru do knihy pohľadávok
2. v peňažnom denníku zaznamenám výdavok z bankového úctu - iný výdavok ovplyvňujúci základ dane (VOZD)
3. zaevidujem ostrú faktúru v knihe záväzkov
4. v peňažnom denníku vytvorím ID – iný výdavok ovplyvňujúci základ dane (VOZD) – suma zo zálohovej faktúry so znamienkom mínus
5. v peňažnom denníku vytvorím ID – prevádzková réžia (VOZD) a ako uhrádzaný doklad uvediem ostrú faktúru

Je tento postup správny? Nie som si istý, či úhrada zálohy je VOZD alebo VNZD.

Postup by mal byť správny, úhrada zálohovej faktúry je VOZD.


S akou menou a sumou zaevidovať zálohové a ostré faktúry, keď sú vystavené v CZK ale dodávateľ školenia si vyžaduje ich platenie na ich EUR účet v EUR podľa aktuálneho kurzu ČSOB devíza-nákup v deň odoslania zálohovej platby? Ide totiž o EUR účet vo FIO banke, ktorý automaticky prerátava došlé EUR platby na CZK podľa aktuálneho kurzu ČSOB devíza-nákup. Dátum vystavenia zálohovej faktúry má logicky skorší dátum než je platba uhradená v EUR aktuálnym kurzom ČSOB devíza-nákup a teda platil iný kurz v deň jej vystavenia. V akej mene a sume ju mám zaevidovať? Akým kurzom prerátam konečnú faktúru? Kurzom ČSOB devíza-nákup v deň platby zálohy, ktorý som použil pre vyčíslenie zálohovej platby alebo iným? Ak iným, ako zaúčtujem vzniknuté rozdiely?

Faktúry evidujete v mene, v ktorej sú vystavené, t.j. CZK. Prerátate ich referenčným kurzom ECB platným v deň vzniku účtovného prípadu.

Nastáva tiež situácia, že zálohová platba je uhradená v jednom roku na základe zálohovej faktúry, časť zo zálohy mi vyfakturujú v danom roku a zvyšnú časť až na konci nasledujúceho účtovného roka. Môžem si uhradené zálohy v plnej výške uplatniť ako výdavky ovplyvňujúci základ dane v tom roku v ktorom boli uhradené (platba odišla u účtu)? Alebo si môžem do nákladov uplatniť len časť, ktorú mi vyfakturovali ako spotrebovanú zálohu v danom roku a zvyšok až nasledujúci rok, keď mi vystavia ostrú faktúru na zvyšok sumy? Na toto som dostal od rôznych účtovníkov, rôzne odpovede.

Zálohy si uplatníte v plnej sume.

Konkrétne som v roku 2012 zaplatil 2 zálohy po 4000 CZK, teda spolu 8000 CZK, zo zaplatených záloh mi na faktúre za rok 2012 vyfakturovali len 3000 CZK (viď prílohy) s tým, že zvyšných 5000 je záloha do roku 2013 a riadna faktúra príde až na konci roka 2013.

:confused:
Odpoveď v texte.
jarof
18.03.13,11:36
Ďakujem za cenné informácie. Ako zaúčtujem rozdiely medzi prepočtom podľa kurzu ECB a reálnou výškou uhradenej platby v EUR podľa kurzu ČSOB devíza-nákup ako si želá dodávateľ?
ego.mc
18.03.13,14:33
V JÚ sa o takýchto kurzových rozdieloch neúčtuje. Iba to vyrovnáte v knihe pohľadávok a záväzkov.
jarof
01.04.13,08:56
Úhrada zálohovej faktúry je hneď prevádzková réžia / materiál alebo je to iný výdavok ovplyvňujúci základ dane?
Tweety
01.04.13,09:30
Úhrada zálohovej faktúry je hneď prevádzková réžia / materiál alebo je to iný výdavok ovplyvňujúci základ dane?
Záleží od toho, čo platíš a o ktorý rok ide. Postupy sa zas menili od 1.1.2013.
jarof
01.04.13,10:18
Týka sa to vyššie uvedeného prípadu záloha za kurz v roku 2012. Je zaplatená záloha rovno prevádzková réžia alebo iný výdavok OZD a preúčtovať na prevádzkovú réžiu až po obdržaní ostrej faktúry?
Tweety
01.04.13,10:58
Týka sa to vyššie uvedeného prípadu záloha za kurz v roku 2012. Je zaplatená záloha rovno prevádzková réžia alebo iný výdavok OZD a preúčtovať na prevádzkovú réžiu až po obdržaní ostrej faktúry?
Záloha za školenie je réžia.
jarof
01.04.13,11:19
ďakujem
jarof
01.04.13,15:11
Prosím o overenie správnosti môjho postupu v riešení situácie popísanej v prvom príspevku tejto témy:

1) zálohovú faktúru na 4000 CZK zo dňa 4.10.2012 nezaevidujem nikde

2) v PD v deň úhrady zálohy (18.10.2012) zaevidujem uhradenie zálohy ako prevádzkovú réžiu, prepočítané na EUR kurzom komerčnej banky v deň úhrady.

3) v knihe pohľadávok zaevidujem pohľadávku vo výške 4000 CZK a ako prepočtový kurz uvediem kurz komerčnej banky, aký sa použil pri úhrade zálohy

4) zaevidujem ostrú faktúru z 11.11.2012 na 3000 CZK do knihy záväzkov, ako prepočtový kurz uvediem kurz ECB z 9.11.2012 (nakoľko 11.11. je nedeľa a cez víkendy ECB kurzy nevyhlasuje)

5) v PD vytvorím 11.11.2012 ID – VOZD (prevádzková réžia) na sumu 3000 CZK so znamienkom mínus, na prepočet na EUR použijem kurz ECB z 9.11.2012 a ako uhrádzaný doklad uvediem číslo pohľadávky (vrátenie alikvotnej časti zálohy, odrátanie 3000 CZK z pohľadávky)

6) následne v PD vytvorím ID – VOZD (prevádzková réžia) na sumu 3000 CZK a ako uhrádzaný doklad uvediem faktúru z 11.11.2012 na 3000 CZK, na prepočet na EUR použijem kurz ECB z 9.11.2012, dosiahnem tak vyrovanie v knihe záväzkov

7) v pohľadávkach mi ostáva nesplatených 1000 CZ a táto pohľadávka sa presúva ako nespotrebovaná záloha do roku 2013

8) potom rovnakým postupom spracujem aj zálohu zo dňa 5.12.2012


​Mám ešte dve otázky. Pri evidovaní ostrej faktúry používam kurz ECB v platný deň jej vystavenia alebo v deň pred jej vystavením? Keď faktúra bola vystavená 11.112012 (nedeľa), je správne keď použijem kurz ECB z 09.11.2012 (piatok)?