SMartina
18.03.13,06:39
Ak v účtovníctve je evidovaná nehradená pohľadávka ešte z roku 2008 a živnostník na ktorého bola vystavená zomrel, ako túto pohľadávku môžem dostať z účtovníctva, aby tam nebola evidovana, nakoľko už nikdy nebude uhradená. A mám ešte aj živnostníkov a s.r.o. na ktoré boli vystavené faktúry a živnostníci ukončili svoju činnosť a s.r.o. už je nefunguje, je v likvidácii.
Ďakujem.
DanielaSL
22.03.13,10:56
Skús pozrieť tu....http://www.porada.sk/t191307-ukoncenie-zivnosti.html. Podľa mňa ju len tak jednoducho nevyhodíš. Bude ju treba zdaniť.
Zita5
22.03.13,11:02
Zita5
22.03.13,11:03
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEMQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.drsr.sk%2Fdrsr%2Fslovak%2Fdan ovy_subjekt%2Fpokyny_dr_sr%2Fdata%2Fzomrelmp.rtf&ei=AzpMUe7lAcz74QSOpICIBg&usg=AFQjCNGQE5g4Zw2uXkA3T-tB82AMW95C4A&bvm=bv.44158598,d.bGE&cad=rja

Pokyn DR SR

k úprave základu dane z príjmov z podnikania podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za zomretého daňovníka a k pokračovaniu v živnosti po zomretom daňovníkovi.