lianett
18.03.13,09:26
Prosím Vás, tento paragraf zo Zákona o cestovných náhradách platí aj pre živnostníkov? Môže si dať SZČO do daňových výdavkov preukazateľne zaplatené poistné za r.2012?


§ 11
Komerčné poistenie
Na začiatok (http://www.porada.sk/t201128-zakon-o-cestovnych-nahradach-od-01-02-2012-do-30-06-2012-a.html#hore)

(1) Zamestnancovi pri zahraničnej pracovnej ceste patrí náhrada preukázaných výdavkov za poistenie nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí; táto náhrada zamestnancovi nepatrí, ak ho takto poistil zamestnávateľ.

(2) Zamestnancovi pri zahraničnej pracovnej ceste môže zamestnávateľ poskytnúť náhradu preukázaných výdavkov aj na iné druhy poistenia; táto náhrada zamestnancovi nepatrí, ak ho takto poistil zamestnávateľ.
lianett
18.03.13,10:06
A ešte by som sa v tejto súvislosti spýtala na parkovné, môže si to dať živnostník do nákladov bez určenia limitu ako nutný vedľajší výdavok spojený so SC? Na SC parkoval vo Viedni aj za 10€ /deň. Bločky všetky má. Ja som mu to tam zatiaľ dala, predpokladám, že správne.

Vďaka