Ivka H
18.03.13,09:34
Sme predajňa A - plátca DPH.
Okrem iného máme s dodávateľom B mandátnu zmluvu na predaj ich tovaru. Dňa 5.2.nám dodali 20 ks tovaru a 20 nimi vytlačených dokladov z ERP s dátumom vystavenia 5.2. Za tento tovar my zaplatíme dodávateľovi až pri konečnom vyúčtovaní (čo môže byť aj o rok-dva), ale zákazníkovi máme vraj dávať ich doklady z ERP. Je to tak v poriadku?
Moje otázky:
1. Je v poriadku ak zákazník príde kúpiť napr. 10.4. do firmy A, ale dostanedoklad z firmy B a s dátumom 5.2.?
2. Môžme prijať od zákazníka hotovosť a dať mu bloček z firmy B a nie z nášho obchodu? Ako to zaúčtovať cez ERP? Alebo evidovať mimo ERP? Môže sa to vôbec?
3. Ako a kedy v tomto prípade zaúčtovať DPH na vstupe a na výstupe?
4. Nieje správnejšie zaúčtovať prijatý tovar (a teda aj DPH na vstupe) hneď pri dodaní tovaru na základe dokladov z ERP, ale ako záväzok, tovar potom predávať riadne cez našu ERP, kde bude vlastne aj aktuálne DPH na výstupe a už len potom na konci zaúčtovať platbu firme B v deň vysporiadania, kedy aj skutočne bude uhradená?
Lebo inak neviem, ako by to bolo správne z pohľadu DPH a ERP.
Ďakujem za odpovede.
veronikasad
18.03.13,10:42
paragonom rozumieš doklad z ERP dodávatela ? (paragon ako náhradu dokladu z ERP je možné vydávať len v prípade ak je ERP mimo prevádzky)
Ivka H
18.03.13,10:45
Ano, paragon myslím doklad z ERP. Opravím v pôvodnom texte.
Mila123
18.03.13,10:45
Ivka H
18.03.13,10:54
Ďakujem za linky, ale v nich sa nič nepíše ohľadom DPH, ERP a tiež účtujeme spôsobom B. V príspevkoch som nenašla odpovede na moje otázky.
veronikasad
18.03.13,10:55
Ďakujem za linky, ale v nich sa nič nepíše ohľadom DPH, ERP a tiež účtujeme spôsobom B. V príspevkoch som nenašla odpovede na moje otázky.
V tvojom prípade ide o sprostredkovanie obchodu, alebo predaj tovaru na komis
Ivka H
18.03.13,10:57
Možno som náročná, ale stále neviem, čo s DPH a ako to s ERP.
Mila123
18.03.13,11:00
Ivka, riešili sme podobné záležitosti ako Vy
a prišli sme na to, (poradil nám audítor), že
1/ môžete predávať cez pokladňu firmy dodávateľa na konci dohodnutého obdobia, by ste si prefakturovali za poskytnuté služby
2/ alebo naskladnite cudzí tovar, predávate cez vlastnú kasu a na konci dohodnutého obdobia prefakturuje Vám firma predaný tovar
veronikasad
18.03.13,11:00
Možno som náročná, ale stále neviem, čo s DPH a ako to s ERP.
ale to predsa závisí od tvojej odpovede na predch.otázku. Ide o sprostredkovanie obchodu alebo komis ?
veronikasad
18.03.13,11:01
Ivka, riešili sme podobné záležitosti ako Vy
a prišli sme na to, (poradil nám audítor), že
1/ môžete predávať cez pokladňu firmy dodávateľa na konci dohodnutého obdobia, by ste si prefakturovali za poskytnuté služby
2/ alebo naskladnite cudzí tovar, predávate cez vlastnú kasu a na konci dohodnutého obdobia prefakturuje Vám firma predaný tovar
Tomu bodu 1/ nerozumiem. Pokladňu dodávatela máte vo Vašej prevádzke ?
Mila123
18.03.13,11:11
Tomu bodu 1/ nerozumiem. Pokladňu dodávatela máte vo Vašej prevádzke ?
áno
Ivka H
18.03.13,11:17
No my nemáme pokladňu dodávateľa, máme len bločky, ktoré nám oni doniesli z ich ERP ale datované dňom dodania.
Preto neviem, ako je správnejšie to účtovať a čo s tým DPH.
Máme mandátnu zmluvu na sprostredkovanie obchodu, ale ich tovar máme fyzicky v predajni my, vyskladňujeme ho aj predávame my.
Mila123
18.03.13,11:34
No my nemáme pokladňu dodávateľa, máme len bločky, ktoré nám oni doniesli z ich ERP ale datované dňom dodania.
Preto neviem, ako je správnejšie to účtovať a čo s tým DPH.
Máme mandátnu zmluvu na sprostredkovanie obchodu, ale ich tovar máme fyzicky v predajni my, vyskladňujeme ho aj predávame my.

preto odporúčam cez ich ERP
a_je_to
18.03.13,11:46
No my nemáme pokladňu dodávateľa, máme len bločky, ktoré nám oni doniesli z ich ERP ale datované dňom dodania.
Preto neviem, ako je správnejšie to účtovať a čo s tým DPH.
Máme mandátnu zmluvu na sprostredkovanie obchodu, ale ich tovar máme fyzicky v predajni my, vyskladňujeme ho aj predávame my.

Požiadavka vášho dodávateľa odporuje zákonu o ERP, aj o DPH, konkrétne :
§ 8, ods 6, ZoDPH :
(6) Ak zdaniteľná osoba na základe komisionárskej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy, podľa ktorej koná vo svojom mene na účet inej osoby (ďalej len komisionárska zmluva ), obstará kúpu tovaru alebo predaj tovaru, platí, že táto zdaniteľná osoba tovar kúpila a predala.

Riešenie na tento prípad je v zadaní Tvojej otázky - bod 4. Bloček od dodávateľa považuj za váš nákup, resp. záväzok. Tovar predajte cez vašu ERP, aj DPH uplatnite podľa citovaného § 8, ods. 6. Ak s tým váš dodávateľ nesúhlasí ... môže vtiahnuť do daňových deliktov aj seba, aj vás. Radšej odstúpiť od takého obchodu, privádza mnoho problémov ... ani neviem kvôli akému prínosu.
Ivka H
19.03.13,08:25
Ďakujem za upresnenie. A-je-to.
Fany
06.09.13,09:58
Toto by zaujímalo ešte aj mňa. Vie to niekto, prosím, zhrnúť?