inguna
18.03.13,12:43
PO darovala auto FO /konateľovi,spoločníkovi/. Auto už bolo odpísané. Auto bolo darované po 5 rokoch od zaradenia do užívania.
FO sa rozhodla predať uvedené auto.
Bude príjem z predaja auta oslobodený od dane?
Ďakujem