renka27
18.03.13,12:57
Pri odsúhlasovaní inventarizácie k 31.12.2012 dňa 08.03.2013 sme zistili, že nám chýba dodávateľská faktúra za mesiac 06/2012. Faktúru nám zaslali poštou dňa 10.03.2013. Ak som správne pochopila nižšie citované znenie zákona nemusím robiť dodatočné daňové priznanie za 12/2012 ale môžem si uplatniť odpočet z tejto faktúry v daň.priznaní za 02/2013 keďže sme ho ešte nepodali ??
A ako to je v JÚ so zaevidovaním faktúry do knihy zaväzkov ? Podľa mňa by mala byť táto nezaplatená faktúra premietnutá aj do výkazu o majetku a záväzkoch k 31.12.2012 .... uvažujem správne :confused:
vďaka všetkým za reakciu§ 51
Uplatnenie práva na odpočítanie dane

(1) Právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak
a) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71,
b) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) je daň uvedená v záznamoch podľa § 70,
c) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. c) má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu a v prípade premiestnenia tovaru platiteľa z iného členského štátu do tuzemska doklad o premiestnení tovaru,
d) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. d) má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca.

(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie danev tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
Adiks
18.03.13,14:31
Máš to aj podčiarknuté, DPH si nemôžeš odpočítať vo februári 2013, aj keď si ešte nepodala daňové priznanie, ale až v období, v ktorom dostaneš doklad. Kedže si dostala doklad v marci 2013, odpočítanie DPH si uplatníš v marci 2013.
renka27
19.03.13,06:03
dakujem .... myslela som na marec a napisala februar.

A reakcia na moju druhú otazku ..... ako to je v JÚ so zaevidovaním faktúry do knihy zaväzkov ? Podľa mňa by mala byť táto nezaplatená faktúra premietnutá aj do výkazu o majetku a záväzkoch k 31.12.2012 .... uvažujem správne :confused:
majusina
20.03.13,11:02
Poraďáci prosím o radu. Ak si v JÚ štvrťročný platca DPH neuplatnil v mesiacoch 6/2012 a 12/2012 z troch blokov DPH asi vo výške 150,-€ musí podať dodatočné priznanie DPH, ktoré podávať nechce, čo riskuje pri kontrole? Môže mu byť udelená pokuta že si uplatnil nižšiu DPH? Pri dodatočnej DPH môže očakávať kontrolu ihneď, alebo sa mýlim? ďakujem
Replasťačka
20.03.13,11:14
Poraďáci prosím o radu. Ak si v JÚ štvrťročný platca DPH neuplatnil v mesiacoch 6/2012 a 12/2012 z troch blokov DPH asi vo výške 150,-€ musí podať dodatočné priznanie DPH, ktoré podávať nechce, čo riskuje pri kontrole? Môže mu byť udelená pokuta že si uplatnil nižšiu DPH? Pri dodatočnej DPH môže očakávať kontrolu ihneď, alebo sa mýlim? ďakujem

Pozri si § 49 až 55e Zákona o DPH a hneď v § 49 ods. 1 a ods.2 hovorí, že platiteľ môže odpočítať ...
Podľa mňa, keď nechcete podávať za firmu dodatočné priznanie, keď správne zaúčtuješ dph z bločkov ako výdavok nedaňový, nič nepokazíš. Daj do poznámky neuplatnená dph.
Replasťačka
20.03.13,11:45
dakujem .... myslela som na marec a napisala februar.

A reakcia na moju druhú otazku ..... ako to je v JÚ so zaevidovaním faktúry do knihy zaväzkov ? Podľa mňa by mala byť táto nezaplatená faktúra premietnutá aj do výkazu o majetku a záväzkoch k 31.12.2012 .... uvažujem správne :confused:

Neboli žiadne urgencie a žiadosti o úhradu? Nikomu nechýbali peniaze a otvorená položka v účtovníctve? Vaša firma prijala služby alebo tovar ( materiál ) .
Ak ste o nej nevedeli, a Ty podľa Tvojich slov nie, uplatníš dph podľa vyššie uvedeného príspevku v 3/2013 a tým dátumom ju budeš mať v evidencii aj zaevidovanú ( buď v došlej pošte, alebo v knihe došlých faktúr ). Účtovná závierka sa zostavuje k 31.12.2012. Preto by som ju nedávala do záväzkov v účt.závierke.
emma01
21.03.13,09:26
Poraďáci prosím o radu. Ak si v JÚ štvrťročný platca DPH neuplatnil v mesiacoch 6/2012 a 12/2012 z troch blokov DPH asi vo výške 150,-€ musí podať dodatočné priznanie DPH, ktoré podávať nechce, čo riskuje pri kontrole? Môže mu byť udelená pokuta že si uplatnil nižšiu DPH? Pri dodatočnej DPH môže očakávať kontrolu ihneď, alebo sa mýlim? ďakujem

Len za to, že podáš DDP ti kontrola z DÚ nepríde. A ako ti už odpovedala Replasťačka, ak to zúčtuješ ako VNZD DDP podávať ani nemusíš. Pokiaľ má DDP k DPH za následok zvýšenie nadmerného odpočtu, alebo zníženie daňovej povinnosti si len oprávnená podať DDP, nie povinná.