ulzana
18.03.13,14:25
Mám nárok na daňový bonus ak som fakturovala 2350.- a v DP si uplatním paušálne výdavky?
Ak sú paušálne výdavky je nutné prikladať k DP aj Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch?
Tweety
18.03.13,14:31
Mám nárok na daňový bonus ak som fakturovala 2350.- a v DP si uplatním paušálne výdavky?
Ak sú paušálne výdavky je nutné prikladať k DP aj Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch?
Nárok na DB , ak vznikol, môžeš uplatni za týchto podmienok:
§ 33
Daňový bonus
(1) Daňovník, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy 123) alebo ktorý mal zdaniteľné príjmy podľa § 6 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy 123) a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6, môže si uplatniť daňový bonus v sume 19, 32 eura mesačne na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom;57) prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti 57) nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. O sumu daňového bonusu sa znižuje daň.

Výkazy neprikladáš.
ulzana
18.03.13,14:35
ďakujem za odpoveď ale moc tomu nerozumiem,ten príjem som mala zo živnosti, inak som na rodičovskom príspevku a naozaj neviem či si tam tie výdavky mám uplatniť alebo nie
veronikasad
18.03.13,14:41
ďakujem za odpoveď ale moc tomu nerozumiem,ten príjem som mala zo živnosti, inak som na rodičovskom príspevku a naozaj neviem či si tam tie výdavky mám uplatniť alebo nie
Môžeš sa rozhodnúť či budeš viesť účtovníctvo, alebo si uplatníš paušálne výdavky. Pri paušálnych výdavkoch výkazy netvoria prílohu daň.priznania.
Tweety
18.03.13,14:53
ďakujem za odpoveď ale moc tomu nerozumiem,ten príjem som mala zo živnosti, inak som na rodičovskom príspevku a naozaj neviem či si tam tie výdavky mám uplatniť alebo nie
Tak ako je to v § 33, ak by Ti nevyšiel ZD, nárok na DB si nemôžeš uplatniť.
ulzana
18.03.13,22:27
robím si DP prvý krát sama, takže v ktorom riadku musí byť minimálne 6 násobok min. mzdy,v 37. riadku mám 2350, v 38. riadku 940 a v 39. a 43. riadku 1410 pri paušálnych výdavkoch...a musím vôbec peukazovať nejaké výdavky? živnosť som mala otvorenú 8 dní, som na rodičovskom,aké mi z toho príjmu vyrátajú zdravotné odvody?
ppetka
19.03.13,06:59
DP FO B, strana 3, tabuľka 1 - stĺpec 1, riadok 2 - príjmy zo živnosti 2.350 €. Z toho paušálne výdavky 40 % - stĺpec 2, riadok 2 = 940 €. Urob si DP cez aplikáciu Edane a ostatné Ti to vyráta samo, keď poodklikávaš všetky vysvietené políčka.