fridula
18.03.13,15:38
Zamestnankyni vykonali ročné zúčtovanie dane za rok 2012 aj jej uhradili vyčíslený preplatok (49,39) a daňový bonus (41,02) z RZ. Problém je v tom, že jej nepriznali úplný nárok daňového bonusu na jej 2 vyživované deti za celý rok (2x249,24=498,48), iba istú časť (331,28)...snažím sa jej urobiť opravné DP A, ale mám nejasnosti v jeho vyplnení...
Údaje z RZ:
Úhrn príjmov 4417,85
Poistné 591,70
ZD 3826,15
NČZD na daňovníka 3644,74
Zdaniteľná mzda 181,41
Daň 34,46
Vyplnenie týchto údajov v DP (teda po riadok 41) sú mi jasné, ale ostatné už nie. A síce:
V ročnom zúčtovaní jej bol priznaný nárok na DB 372,30; DB priznaný a vyplatený ZMĽ 331,28, teda DB na vyplatenie 41,02. Ďalej úhrn preddavkov na daň §35 bol 83,85 a teda preplatok dane 49,39; ZMĽ vyplatí ZMC sumu 90,41, čo aj urobil. Moja otázka znie, či mám vyplnené správne ostatné riadky:
r.54 34,46
r.55 498,48
r.57 372,30 (vyplatený DP počas r.2012: 331,28+41,02 z RZD)
r.58 126,18
r. 59 91,72
r. 62 34,46 (túto sumu som tu uviedla z toho dôvodu, že suma DB na poukázanie správcom dane mala byť ako na r.58, čiže 126,18, lenže táto suma sa automaticky ponižuje o daňovú povinnosť z r.54 a keďže táto bola už v RZD „uhradená“ uviedla som ju do preddavkov, aby DÚ poukázal daňovníkovi správnu výšku DB, čiže 126,18 aj keď bude uhradená rozdielne a teda aj „zaškrtnutá“ v XI. a XII. Oddiele zvlášť)
Mám to správne??
účtovníčka_prešov
19.03.13,09:07
treba si stiahnúť aplikáciu edane z www.drsr.sk a tam vypísať tlačivo.. po zadaní detí, a zaškrtnutím v ktorých mesiacoch mala nárok prepočíta samo v tlačive riadky. Pomôže Vám to ak máte problémy s vypísaním..
fridula
19.03.13,10:45
mam stiahnutu Alfu, v ktorej som vypracovala DP a aj aplikaciu e-dane...v oboch mi vypocita danovu povinnost 34,46 zo ZD, ktore uvadzam z RZD...neviem len ako do DP uviest rozdiel danoveho bonusu, ktory jej ma byt vrateny, kedze mi od neho automaticky odpocitava vycislenu dan.povinnost z r.54, ktora uz bola fyzicky vysporiadana v RZD...???
fridula
19.03.13,10:52
Mohol by sa vyjadriť ešte niekto?
účtovníčka_prešov
25.03.13,18:55
v daňovom priznaní treba písať údaje ,,skutočné,, ktoré zodpovedajú realite. Tie správne. Vypĺňa sa aj VII. oddiel: riadok 65 - Daň znížená o daňový bonus z r. 56 daňového priznania alebo z kladného rozdielu r. 06 a. r. 10 ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo ZČ...
fridula
03.04.13,15:56
Ďakujem...