kopec1
19.03.13,11:09
Pracujem v štvorzmennej prevádzke. 1.1.2013 mi vychádzala ranná zmena a 6.1.2013 nočná zmena. Keďže oba dni boli sviatky a v podniku sa nepracovalo, vo výplate za január som mal náhradu mzdy za oba dni. Konateľ firmy však zmenil názor a tvrdí, že sviatky už nebude platiť a kto chce voľno, bude si musieť vziať dovolenku. Vo výplate za február som mal opäť kolónku sviatky (aj keď žiaden nebol) a v nej som mal stiahnutú sumu, ktorá odpovedá sume náhradnej mzdy za sviatky v januáry. Tiež mi boli odrátané dva dni dovolenky, aj keď som žiadnu nemal.
Podľa mňa firma nekonala v súlade so zákonníkom práce (§122 a §112). Mám pravdu?
veronikasad
19.03.13,11:11
máš hodinovú alebo mesačnú mzdu ?
Tweety
19.03.13,11:13
Pracujem v štvorzmennej prevádzke. 1.1.2013 mi vychádzala ranná zmena a 6.1.2013 nočná zmena. Keďže oba dni boli sviatky a v podniku sa nepracovalo, vo výplate za január som mal náhradu mzdy za oba dni. Konateľ firmy však zmenil názor a tvrdí, že sviatky už nebude platiť a kto chce voľno, bude si musieť vziať dovolenku. Vo výplate za február som mal opäť kolónku sviatky (aj keď žiaden nebol) a v nej som mal stiahnutú sumu, ktorá odpovedá sume náhradnej mzdy za sviatky v januáry. Tiež mi boli odrátané dva dni dovolenky, aj keď som žiadnu nemal.
Podľa mňa firma nekonala v súlade so zákonníkom práce (§122 a §112). Mám pravdu?
Pozri § znenie.

§ 122
Mzda a náhrada mzdy za sviatok

(1) Za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 50 % jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý pripadne na deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni.

(2) Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok, patrí zamestnancovi za hodinu práce vo sviatok hodina náhradného voľna. V tom prípade mu mzdové zvýhodnenie nepatrí. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno počas troch kalendárnych mesiacov alebo v inak dohodnutom období po výkone práce vo sviatok, patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie podľa odseku 1. Za čerpanie náhradného voľna patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.U zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa čas čerpania náhradného voľna za prácu vo sviatok považuje za odpracovaný čas, za ktorý mu patrí mzda; tomuto zamestnancovi náhrada mzdy za čas čerpania náhradného voľna za prácu vo sviatok nepatrí. V kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve možno dohodnúť, že aj u zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa bude postupovať podľa štvrtej vety.

(3) Zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, že sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku, ak mu mzda ušla pre sviatok. U zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa sviatok, ktorý pripadne na jeho obvyklý pracovný deň, považuje za odpracovaný deň, za ktorý mu patrí mzda. Tomuto zamestnancovi náhrada mzdy za sviatok nepatrí. V kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve možno dohodnúť, že aj u zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa bude postupovať podľa prvej vety.

(4) Náhrada mzdy za sviatok alebo mzda podľa odseku 3 druhej vety nepatrí zamestnancovi, ktorý neospravedlnene zamešká zmenu bezprostredne predchádzajúcu sviatku alebo bezprostredne po ňom nasledujúcu, alebo zmenu nariadenú zamestnávateľom na sviatok, prípadne časť niektorej z týchto zmien.

(5) S vedúcim zamestnancom môže zamestnávateľ v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu vo sviatok. Mzdové zvýhodnenie ani náhradné voľno za prácu vo sviatok v tomto prípade vedúcemu zamestnancovi nepatria.
kopretinka
19.03.13,11:17
Pozri § znenie.

§ 122
Mzda a náhrada mzdy za sviatok

(1) Za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 50 % jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý pripadne na deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni.

(2) Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok, patrí zamestnancovi za hodinu práce vo sviatok hodina náhradného voľna. V tom prípade mu mzdové zvýhodnenie nepatrí. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno počas troch kalendárnych mesiacov alebo v inak dohodnutom období po výkone práce vo sviatok, patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie podľa odseku 1. Za čerpanie náhradného voľna patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.U zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa čas čerpania náhradného voľna za prácu vo sviatok považuje za odpracovaný čas, za ktorý mu patrí mzda; tomuto zamestnancovi náhrada mzdy za čas čerpania náhradného voľna za prácu vo sviatok nepatrí. V kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve možno dohodnúť, že aj u zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa bude postupovať podľa štvrtej vety.

(3) Zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, že sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku, ak mu mzda ušla pre sviatok. U zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa sviatok, ktorý pripadne na jeho obvyklý pracovný deň, považuje za odpracovaný deň, za ktorý mu patrí mzda. Tomuto zamestnancovi náhrada mzdy za sviatok nepatrí. V kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve možno dohodnúť, že aj u zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa bude postupovať podľa prvej vety.

(4) Náhrada mzdy za sviatok alebo mzda podľa odseku 3 druhej vety nepatrí zamestnancovi, ktorý neospravedlnene zamešká zmenu bezprostredne predchádzajúcu sviatku alebo bezprostredne po ňom nasledujúcu, alebo zmenu nariadenú zamestnávateľom na sviatok, prípadne časť niektorej z týchto zmien.

(5) S vedúcim zamestnancom môže zamestnávateľ v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu vo sviatok. Mzdové zvýhodnenie ani náhradné voľno za prácu vo sviatok v tomto prípade vedúcemu zamestnancovi nepatria.


prosím Ťa,napíš to normálne,nie citáciu zákona,nie každý sa z toho vie vysomáriť.On chce vedieť,či to zamestnávateľ mohol urobiť alebo nie.Ak nie,čo môže ďalej robiť.ďakujem
veronikasad
19.03.13,11:20
prosím Ťa,napíš to normálne,nie citáciu zákona,nie každý sa z toho vie vysomáriť.On chce vedieť,či to zamestnávateľ mohol urobiť alebo nie.Ak nie,čo môže ďalej robiť.ďakujem
Nemôže to urobiť, iba ak je odmeňovaný mesačnou mzdy. Vtedy je sviatok súčasťou mesačnej mzdy. V žiadnom prípade nemôže zamestnanca nútiť aby si na sviatok zobral dovolenku.
Tweety
19.03.13,11:20
Vážne? Veď prečítať snáď hádam vie či, nie? Je tam jasne napísané, že pri hod. odmeňovaní mal dostať náhradu, pri mesačnom nie. A to, že mu krátil dovolenku? To nie je v súlade so ZP.
kopretinka
19.03.13,11:23
Nemôže to urobiť, iba ak je odmeňovaný mesačnou mzdy. Vtedy je sviatok súčasťou mesačnej mzdy. V žiadnom prípade nemôže zamestnanca nútiť aby si na sviatok zobral dovolenku.
ďakujem
kopec1
19.03.13,13:47
Ďakujem za Vaše príspevky. Mám hodinovú mzdu. Keď som videl výplatnú pásku, naozaj som si myslel, že neviem čítať ZP.
Misela19
05.04.13,01:53
Dobrý deň,
príspevky vyššie som si prečítala, len sa chcem spýtať, ak zamestnanec pracoval vo sviatok a zároveň v nočnej má nárok aj na mzdové zvýhodnenie vo sviatok aj zvýhodnenie za prácu v noci... dúfam, že je to správne. Zamestnanec je hodinovo odmeňovaný. Ďakujem
Ľaľa
05.04.13,04:44
Dobrý deň,
príspevky vyššie som si prečítala, len sa chcem spýtať, ak zamestnanec pracoval vo sviatok a zároveň v nočnej má nárok aj na mzdové zvýhodnenie vo sviatok aj zvýhodnenie za prácu v noci... dúfam, že je to správne. Zamestnanec je hodinovo odmeňovaný. Ďakujem
Má nárok na obidve zvýhodnenia.
Misela77
05.04.13,07:26
Ďakujem